FAQ

Uw account

Hoe kan ik een account aanmaken?
U klikt hiervoor op de knop account aanmaken op de site. Voer uw gegevens in en kies een wachtwoord. Na de registratie ontvangt u een e-mail op het opgegeven e-mailadres ter bevestiging.

Wachtwoord vergeten
Wanneer u uw wachtwoord vergeten bent, kunt u een nieuw wachtwoord aanvragen via de website. Ga naar de optie 'Mijn Veilingnotaris' en vervolgens naar 'wachtwoord vergeten?'

Kan ik mijn account verwijderen?
U kunt uw account niet zelf verwijderen, wel kunt u aangeven geen nieuwsbrieven meer te willen ontvangen. Mocht u toch aanvullende stappen willen nemen om uw account inactief te maken kunt u contact opnemen met Veilingnotaris.nl.

Voor de veiling

Wat is een onderhandse bieding?
In geval van een veiling door een hypotheekhouder ('executieveiling krachtens artikel 3:268 BW') bestaat de mogelijkheid tot 14 dagen voor de inzetveiling een schriftelijk bod uit te brengen. Dit schriftelijke bod moet worden gedaan aan de notaris, die de veiling in behandeling heeft en moet onvoorwaardelijk zijn. Voorbehouden in de trant van "mits de bank bereid is tot financiering" of "mits ik mijn eigen object voor een bepaalde datum voor minimaal prijs ‘X’ kan verkopen" zijn derhalve niet toegestaan.

Indien de hypotheekhouder of de eigenaar van het geëxecuteerde onderpand dat wenst kan met één van de bieders een koopovereenkomst worden gesloten die vervolgens ter goedkeuring moet worden voorgelegd aan de rechtbank. Door het indienen van de overeenkomst zal de veiling worden opgeschort. Indien de rechtbank instemt met de koopovereenkomst, komt de koop tot stand en zal de veiling worden geannuleerd.

Een dergelijke onderhandse bieding is in principe niet mogelijk bij een beslagveiling.

Hoe kan ik onderhands bieden?
Indien in de veilingvoorwaarden wordt vermeld dat een onderhandse bieding mogelijk is, is dit tevens te zien aan de rechterkant van het te veilen object. Middels de knop ‘Doe een bod’ kan er een formulier voor een onderhands bod worden ingevuld. Deze kan vervolgens (inclusief genoemde stukken) verzonden worden aan de notaris vermeld op dezelfde pagina. Indien een onderhandse bieding wordt aanvaardt kan dit leiden tot het opstellen van een koopovereenkomst (met eventuele toestemming rechter commissaris) en opschorting of annulering van de veiling.

Waarom gaat de veiling niet door?
Tot vlak voor de veiling kan een object uit de veiling worden teruggetrokken. Het afgelasten van de veiling kan verschillende oorzaken hebben.
Bijvoorbeeld:
• Indien er alsnog een regeling is getroffen tussen Schuldeiser en Schuldenaar waardoor de veiling wordt geannuleerd of uitgesteld.
• Op basis van de binnengekomen onderhandse biedingen wordt er besloten voor een onderhandse executieverkoop (met mogelijke toestemming van de rechter commissaris)

Tijdens de veiling

Hoe kan ik deelnemen aan een veiling?
Veilingnotaris.nl is een advertentiewebsite, hier vinden de veilingen zelf niet plaats. In de advertentie van het te veilen object wordt rechts weergegeven waar er geboden kan worden. Wanneer het een online veiling betreft, staat de juist link vermeld. Om deel te nemen aan deze veilingen kunnen de instructies van de betreffende organisatie gevolgd worden.

Is er een veilingzaal?
In principe wordt er enkel in een veilingzaal geveild wanneer er aan de rechterkant van het te veilen object een Veilinglocatie vermeld staat. Voor een online executieveiling van een geregistreerd schip dient er conform de voorschriften de mogelijkheid te worden geboden om te bieden in een veilingzaal; dit staat dan duidelijk vermeld bij de online veiling op de desbetreffende website.

Termen

Wat is een executieveiling?
Een executieveiling is een veiling waarbij een schuldeiser op grond van wettelijk voorwaarden, rechterlijke uitspraken en/of op basis van privaatrechtelijke afspraken (recht van hypotheek) het recht heeft om een onroerende zaak te veilen.

Wat is een faillissementsveiling?
Een faillisementsveiling is een veiling waarbij een curator en een rechter commissaris op basis van een rechterlijke uitspraak het recht hebben om een onroerende zaak te veilen. De veiling heeft een gedwongen karakter, echter in de regel zijn de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden voor Vrijwillige Veilingen 2013 van toepassing. Bij de vereffening van het faillissement behartigen de curator en de rechter-commissaris onder andere de belangen van de diverse schuldeisers.
Wat is een openbare veiling?
Een openbare veiling is een vrijwillige veiling in opdracht van de eigenaar en veelal in samenspraak met de notaris en de eventuele makelaar. Deze veiling heeft geen gedwongen karakter en derhalve wordt er geen “executieveiling” of “beslagveiling” bij de veilinginformatie vermeld. Veelal is de systematiek van de vrijwillige veiling overeenkomstig met die van een executieveiling. Op de veiling zijn veelal de Algemene Veilingvoorwaarden met internetbieden voor vrijwillige veilingen 2013 van toepassing.

Wat is een combinatieveiling?
Een combinatieveiling is een verzameling van diverse veilingen. Eerst zal er op de afzonderlijke kavels geboden worden en vervolgens op de combinatieveiling. Na afloop heeft de verkoper de keus om de combinatie of de afzonderlijke veilingen te gunnen.

Wat wordt bedoeld met 'inzet', 'opbod' en 'opbieden'?
Een veiling van vastgoed start normaliter met een opbodfase. Een bieder kan in het eerste kwartier na start van de veiling steeds een hoger bod uitbrengen. Start en sluitmoment van het opbodproces staan vermeld bij het te veilen object. Indien er in de laatste drie minuten van de opbodfase een bieding wordt gedaan, wordt de opbodfase automatisch met twee minuten verlengd. De persoon die in de opbodfase de hoogste bieding heeft uitgebracht is de inzetter en heeft bij een afslag mogelijk recht op inzetpremie. Let erop dat uw bod aanvullend nog wordt verhoogd met overdrachtsbelasting en/of BTW, veilingkosten en pro-memoriekosten.

Wat wordt bedoeld met 'afslag' en 'afmijnen'?
Na de opbodfase volgt normaliter de afslagfase. Tijdens de afslag wordt er een afslagbedrag boven op het hoogste bedrag in de opbodfase vermeld, Vervolgens neemt het afslagbedrag met stappen af richting het hoogste bod in de opbodfase. Degene die tijdens de afslag op “Mijn” drukt is de koper, behoudens gunning. Het opbodbedrag, het afslagbedrag alsmede de bij de veiling vermelde bijkomende kosten dienen door de afmijner te worden betaald, alsmede eventuele inzetpremie. Wordt er niet gemijnd tijdens de afslag, dan is de hoogste bieder tijdens de opbodfase de koper, behoudens gunning

Wat is de inzetpremie?
De hoogste bieder in de opbodfase (de inzetter) heeft bij afmijning en gunning recht op een inzetpremie (vaak 1 % van de hoogste bieding in opbod). Bij executieveilingen van woningen wordt de inzetpremie veelal betaald door de opdrachtgever /verkoper van de veiling. Bij vrijwillige veilingen kan de inzetpremie ten laste van koper of ten laste van verkoper komen. Lees daarvoor goed de voorwaarden bij de desbetreffende veiling.

Wat zijn veilingkosten?
De post veilingkosten is een vast bedrag conform het kostenoverzicht bij de veiling.