18

jun

2008

's Herenstraat 2
3155 SH Maasland

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 18 juni 2008
vanaf 17:30

Veilinglocatie

Vendu Notarishuis

Kipstraat
Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 3 juni 2008 om 23:59.

Object

het woonhuis, met winkel, werkplaats, ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend 's Herenstraat 2 te Maasland, groot 2 are,
12 centiaren

woonhuis

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Maasland, sectie H, nummer 1465
Bezichtiging Niet mogelijk

Kaart en omgeving

Veiling

Vendu Notarishuis

Kipstraat
Rotterdam

woensdag 18 juni 2008 vanaf 17:30

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. A.J. Stel

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, procureurskosten en het notarieel
honorarium (ook het verkopersgedeelte), alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 6 juni 2008 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 juni 2008 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 juli 2008.

Foto's
Geen foto's beschikbaar.
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.