's-Gravenweg 459 Rotterdam

1

jul

2009

's-Gravenweg 459
3065 SC Rotterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 1 juli 2009
vanaf 17:30

Veilinglocatie

Vendu Notarishuis

Kipstraat
Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 16 juni 2009 om 23:59.

Object

het woonhuis met tuin, garage, water en verder toebehoren, plaatselijk bekend 's-Gravenweg 459 te Rotterdam.

woonhuis met tuin, garage, water en verder toebehoren

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het recht van erfpacht van een perceel grond, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie L, nummer 2009, groot 4 are, 50 centiaren
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vendu Notarishuis

Kipstraat
Rotterdam

woensdag 1 juli 2009 vanaf 17:30

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht eindigt op 2 mei 2093. Erfpacht afgekocht tot en met 1 mei 2044.

De grond is tevens belast met een recht van opstal ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Lyons Business Support B.V. te Echt met betrekking tot het leggen en houden van leidingen in, op of boven een onroerende zaak.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten en achterstallige erfpachtscanon, doch met uitzondering van de inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), welke voor rekening van de verkoper komt.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 19 juni 2009 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 16 juni 2009 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 11 augustus 2009.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.