Marnixkade 109 Amsterdam

8

jan

2010

Marnixkade 109
1015 ZL Amsterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 8 januari 2010
vanaf 11:00

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 24 december 2009 om 23:59.

Object

het woonhuis met parterre, garage, erf en drie afzonderlijke bovenwoningen met verder toebehoren, staande en gelegen te 1015 ZL Amsterdam, plaatselijk bekend Marnixkade 109-H, 109-1, 109-2 en 109-3,

woonhuis met parterre, erf en drie afzonderlijke bovenwoningen met verder

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie L nummer 3374, groot n are zeven centiare (1,07 are),
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

vrijdag 8 januari 2010 vanaf 11:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.J.M. van der Horst

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige lasten.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoor¬waarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, voor zover daarvan in de Bij¬zon¬dere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in het proces-verbaal van veiling, niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 30 december 2009 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 24 december 2009 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 februari 2010.

Marnixkade 109 H:
OZBE 2009 € 124,11
OZBE 2008 € 118,90

Marnixkade 109-1:
OZBE 2009 € 111,35
OZBE 2008 € 107,30

Marnixkade 109-2:
OZBE 2009 € 108,69
OZBE 2008 € 104,40

Marnixkade 109-3:
OZBE 2009 € 114,54
OZBE 2008 € 110,20

De RIOE 2009 bedraagt voor alle appartementen € 138,53.
De RIOE 2008 bedraagt voor alle appartementen € 131,93.

De aanslag 2009 (OZBE en RIOE) met aanslagnummer 27540483 is d.d. 28 februari 2009 opgelegd en bedraagt (incl. kosten en rente) € 4036,55.
De aanslag 2008 (OZBE en RIOE) met aanslagnummer 25721720 is d.d. 29 februari 2008 opgelegd en bedraagt (incl. kosten en rente) € 1540,99.

De aanslag voor belastingjaar 2010 is nog niet opgelegd.

Foto's
Downloads
Kopie+van+Veilingtarieven+2006.pdf pdf-document
Bijz.+veilingvoorwaarden+109 pdf-document
Huurovk+Marnixkade+HS.pdf pdf-document
Huurovk+Marnixkade+I.pdf pdf-document
Huurovk+Marnixkade+II.pdf pdf-document
Huurovk+Marnixkade+gar.pdf pdf-document
Kostenopgave+109.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.