Lijnbaansgracht 211 II Amsterdam

8

jan

2010

Lijnbaansgracht 211 II
1016 XJ Amsterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 8 januari 2010
vanaf 11:00

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 24 december 2009 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, omvattende:
het recht op het uitsluitend gebruik van de woning, gelegen op de tweede verdieping en de berging gelegen op de zolder van na te melden gebouw, plaatselijk bekend Lijnbaansgracht 211-II te 1016 XJ Amsterdam;

Appartement (woning op 2e verdieping en berging op zolder)

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie E, complexaanduiding 9400-A, appartementsindex 11, omvattende: het vijf/tweehonderd zestiende (5/216e) aandeel in het gebouw, plaatselijk bekend als Lijnbaansgracht 211 tot en met 217 en de Passeerdersgracht 34, 36 en 38, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Amsterdam, sectie E, nummer 2655, groot zeven (7) aren eenenzestig (61) centiaren;
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

vrijdag 8 januari 2010 vanaf 11:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
nee
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Brummelhuis Vierveijzer Notarissen - Amsterdam

De Cuserstraat 5
1081 CK Amsterdam

R. Paap

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige lasten.
Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in het proces-verbaal van veiling, niet is afgeweken.
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 30 december 2009 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 24 december kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 februari 2010.

Foto's
Downloads
Geen downloads beschikbaar.
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.