Buys Ballotlaan 6 Soesterberg

25

mei

2010

Buys Ballotlaan 6
3769 GM Soesterberg

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Openbare inschrijving
Zitting dinsdag 25 mei 2010
vanaf 00:00
Richtprijs  
Verkoopsom  

Veilinglocatie

Notariskantoor Mr J.A. Kool

Slotlaan
Zeist

Object

Het betreft een nabij het centrum van Soesterberg gelegen bankgebouw met eigen parkeerfaciliteiten, bestaande uit een begane grond van circa 225 m² b.v.o., een kelder met een oppervlakte van circa 160 m² b.v.o. en een verdiepingsvloer met een oppervlakte van circa 160 m² b.v.o., met ondergrond en erf, staande en gelegen aan de Buys Ballotlaan 6, 3769 GM te Soesterberg (Kadastraal bekend: Gemeente: Soest, sectie: E, nummer: 3153, groot: 11 are en 35 centiare).

De (gedateerde) bovenwoning is voorzien van een zelfstandige entree alsmede een dakterras en is thans onbewoond. De staat van onderhoud van deze woning is niet "up-to-date".
Het onderhavige perceel is op goede stand gelegen nabij een ontsluitingsweg van Soesterberg. De belendingen bestaan voornamelijk uit woonhuizen. Op loopafstand is een winkelstrip gesitueerd.
De opstal is grotendeels in spouwmuren opgetrokken en voorzien van platte dakvlakken. Het kozijnwerk is deels van aluminium, deels van hout en deels uitgevoerd met dubbel glas.

TERUGHUUR GELDAUTOMATENRUIMTE
Een deel van de begane grond wordt door Rabobank Utrechtse Heuvelrug (tijdelijk) teruggehuurd. Het betreft een ruimte van circa 15 m². De huurafspraken worden vastgelegd in een huurovereenkomst.

BESTEMMING
Volgens bestemmingsplangegevens afkomstig uit het bestemmingsplan genaamd "Soesterberg-Kom 2007" van de gemeente Soest, rust op het registergoed de bestemming "gemengde doeleinden". Aan deze informatie en bestemmingsplangegevens kunnen jegens verkoper, of diens vertegenwoordigers, geen rechten worden ontleend. De gegadigde dient zelf te informeren bij de gemeente omtrent het door hem beoogde gebruik, alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de gegadigde.

EIGENDOMSOVERDRACHT (JURIDISCHE LEVERING)
De akte van eigendomsoverdracht zal gepasseerd worden op 14 juli 2010 of zoveel eerder of later als partijen nader overeenkomen, ten overstaan van notaris Mr. J.A. Kool (of diens vervanger/vertegenwoordiger) van notariskantoor Mr. J.A. Kool.

BIEDING
De bieder wordt in de gelegenheid gesteld ten minste een onvoorwaardelijk bod en, naar keuze van de bieder, een 2e voorwaardelijk bod te doen. Een en ander gebaseerd op de gegevens omtrent het object, zoals hiervoor gepresenteerd.

BEZICHTIGING
Er is uitsluitend gelegenheid tot bezichtiging na telefonische afspraak. Hiervoor zijn in principe 3 dagdelen gereserveerd, te weten:
• Donderdag 29 april 2010 10:00 tot 12:00 uur.
• Maandag 3 mei 2010 van 10:00 tot 12:00 uur.
• Dinsdag 18 mei 2010 van 10:00 tot 12:00 uur.

Inschrijving is mogelijk tot en met 25 mei 2010, 12:00 uur ten kantore van notaris Mr J.A. Kool.

Voor de volledige en zeer uitgebreide omschrijving, nadere informatie, voorwaarden en inschrijfformulieren zie bijgevoegde download/brochure (ZIP-bestand).

het kantoorgebouw met bovenwoning, ondergrond en erf

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Soest sectie E nummer 3153 groot 11 are 35 centiare
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Notariskantoor Mr J.A. Kool

Slotlaan
Zeist

dinsdag 25 mei 2010 vanaf 00:00

Koop

Verkoop Openbare inschrijving
Richtprijs
Omzetbelasting Ja
nee
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Verkoopsom  

Notariskantoor

Mr J.A. Kool - Zeist

Postbus 79
3700 AB Zeist

mr. C.B.H. Schaapveld

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden Openbare inschrijvingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Zie bijgevoegde download/brochure.

Foto's
Downloads
Brochure+openbare+inschrijving+Bankgebouw+Soesterberg.zip zip-bestand
Foto+Bankgebouw+Soesterberg.jpg afbeelding
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.