Burgemeester Timansweg 10 's-Heerenhoek

6

okt

2011

Burgemeester Timansweg 10
4453 CM 's-Heerenhoek

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 6 oktober 2011
vanaf 14:00

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Zeeland en Zuidelijke ZH-eilanden

Van der Valk Hotel Goes
Anthony Fokkerstraat 100
4462ET Goes

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 21 september 2011 om 23:59.

Object

woonhuis met schuur en verder toebehoren

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Borsele sectie AC nummer 125, groot 84 centiare
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Zeeland en Zuidelijke ZH-eilanden

Van der Valk Hotel Goes
Anthony Fokkerstraat 100
4462ET Goes

donderdag 6 oktober 2011 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen - Vlissingen

Edisonweg 2a
4382 NW Vlissingen

mr. E.M. Sturkenboom

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1%) van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige lasten.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in het proces-verbaal van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 27 september 2011 ter inzage ten kantore van de notaris en op deze site.

Tot 22 september 2011 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10 % van de koopsom. De betaling van de koopsom dient uiterlijk plaats te vinden op 17 november 2011.

Foto's
Downloads
voorgevel_resize.jpg afbeelding
Veilingvoorwaarden+Burg.+Timansweg+10 Word-document
zijgevel_resize.jpg afbeelding
woonkamer_resize.jpg afbeelding
pdf_kostenoverzicht+Burg+Timansweg+10.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.