1e jan van der Heijdenstraat 41a Amsterdam

18

nov

2011

1e jan van der Heijdenstraat 41a
1072 TJ Amsterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 18 november 2011
vanaf 11:00

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 3 november 2011 om 23:59.

Object

appr. uitsluitend gebruik van woning op begane grond en 1e verd. met tuin

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Amsterdam sectie R complexaand. 7325-A 1
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Schiphol (Amsterdam e.o.)

Steigenberger Airport Hotel
Stationsplein ZW 951
Amsterdam (Schiphol-Oost)

vrijdag 18 november 2011 vanaf 11:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Ja
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige waterschapslasten en achterstand bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum, doch met uitzondering van de inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), welke voor rekening van de verkoper komt.

Achterstand VvE vanaf het voorafgaande boekjaar tot en met de betaaldatum pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 8 november 2011 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 3 november 2011 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 december 2011

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 904, in behandeling bij mw.mr. L.M.M. Bratel

Foto's
Downloads
1+e+Jan+van+der+Heijdenstraat+41+a+AMSTERDAM.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.