Bosserhofweg 14  Tegelen

4

jul

2013

Bosserhofweg 14
5931 GW Tegelen

Woonhuis + Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzet & afslag donderdag 4 juli 2013
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Limburg

Amrâth Hotel Born-Sittard Thermen
Langereweg 21
6121SB Born

Object

het woonhuis met kantoor-/werkruimte, ondergrond, erf, tuin en verdere aanhorigheden, plaatselijk bekend Bosserhofweg 14 te 5931 GW Tegelen (gemeente Venlo),

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Tegelen, sectie B, nummer 3665, groot 17 aren en 75 centiaren
Bezichtiging 28 juni 2013 15:30 – 17:30
4 juli 2013 10:30 – 12:30

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Limburg

Amrâth Hotel Born-Sittard Thermen
Langereweg 21
6121SB Born

donderdag 4 juli 2013 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 5 augustus 2013
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

Bijzondere voorwaarden

Bezichtigingsmogelijkheid
vrijdag 28 juni 2013 tussen 15.30 - 17.30 uur
donderdag 4 juli 2013 tussen 10.30 - 12.30 uur

Voor rekening van koper komen alle kosten waaronder overdrachtsbelasting, het notarieel honorarium, inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, afslagersloon, kadastrale rechten en overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.
De baten en lasten worden geheel verrekend per de betaaldag.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De vrijwillige openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden Voor Openbare Vrijwillige Veilingen, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 24 juni 2013 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op www.veilingnotaris.nl & www.veilingbiljet.nl gepubliceerd.

Tot 4 juli 2013 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen, in welk geval op de koop ook de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden van toepassing zijn.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 5 augustus 2013

Foto's
Downloads
asbestinventarisatie.pdf tekstdocument
kadastrale kaart.pdf tekstdocument
mail gemeente ivm mogelijke vergunningsplicht.pdf tekstdocument
mail waterschap.pdf tekstdocument
Verkoopbrochure.pdf tekstdocument
biedingsformulier.pdf tekstdocument
kostenoverzicht.pdf tekstdocument
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN.pdf tekstdocument
VRIJWILLIGE VEILING - KOOP EN LEVERING.pdf tekstdocument
bestemmingsplan besluit.pdf tekstdocument
bestemmingsplan toelichting.pdf tekstdocument
bestemmingsplan verbeelding.pdf tekstdocument
bestemmingsplan.pdf tekstdocument
mail gemeente.pdf tekstdocument
plattegronden.pdf tekstdocument
veilingbundel.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.