Gruttostraat 63AB Rotterdam

28

aug

2013

Gruttostraat 63AB
3082 ND Rotterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 28 augustus 2013
vanaf 13:30
Online bieden Via externe website

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 13 augustus 2013 om 23:59.

Object

het pand met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Gruttostraat 63AB te Rotterdam (bij de gemeente Rotterdam plaatselijk bekend als Gruttostraat 63 te Rotterdam)

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie H, nummer 816, groot 1 are, 9 centiaren
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 28 augustus 2013 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 16 augustus 2013 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 13 augustus 2013 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 oktober 2013.

Foto's
Downloads
Basisinformatierapport.pdf tekstdocument
Kadastrale kaart.pdf tekstdocument
Woningrapport.pdf tekstdocument
kostenoverzicht Gruttostraat 63AB te Rotterdam.pdf tekstdocument
Veilingvoorwaarden 2006.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.