Meirseweg 56 Zundert

10

okt

2013

Meirseweg 56
4881 MJ Zundert

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 10 oktober 2013
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 25 september 2013 om 23:59.

Object

de vrijstaande privéclub/woonhuis met garage, ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Zundert, sectie S, nummer 283, groot een (1) hectare, negen (9) are en zeventig (70) centiaren
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

donderdag 10 oktober 2013 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie De inzetpremie komt voor rekening van verkoper.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 7 november 2013
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. M.M. van der Graaf

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, , doch met uitzondering van de inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), welke voor rekening van de verkoper komt.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 27 september 2013 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 25 september 2013 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 november 2013.

Foto's
Downloads
Kadastrale_Kaart_STEENBERGEN_W_2393_17-07-2013_11-16-26.pdf tekstdocument
bestemmingsplan informatie.doc tekstdocument
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf tekstdocument
brief gemeente over het gebruik van het registergoed en bestemmingsplan .pdf tekstdocument
Kostenoverzicht Meirseweg 56 te Zundert.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.