1e Middellandstraat 61 B 01 Rotterdam

27

nov

2013

1e Middellandstraat 61 B 01
3021 BA Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 27 november 2013
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 12 november 2013 om 23:59.

Object

Het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping, plaatselijk bekend 1e Middellandstraat 61B01 te 3021 BA Rotterdam (volgens de splitsingsakte en de voorafgaande leverings-en hypotheekakte plaatselijk bekend 1e Middellandstraat 61B te Rotterdam).

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Rotterdam (6e afdeling), sectie S, complexaanduiding 5110-A, appartementsindex 2.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 27 november 2013 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie komt voor rekening van verkoper.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. S.T. 't Lam

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Er wordt in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
Eventuele huren en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder overdrachtsbelasting, publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum, doch met uitzondering van de inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), welke voor rekening van de verkoper komt.

Achterstand VvE vanaf het voorafgaande boekjaar tot en met de betaaldatum pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente verhoogd met twee procentpunten over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 15 november 2013 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 12 november 2013 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 januari 2014.

Foto's
Downloads
Splitsingstekening.pdf tekstdocument
Basisinformatierapport.pdf tekstdocument
Kostenoverzicht 1e Middellandstraat 61 B01 te Rotterdam.pdf tekstdocument
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.