Zwijndrechtsestraat 6 Rotterdam

26

mrt

2014

Zwijndrechtsestraat 6
3073 RN Rotterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 26 maart 2014
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 11 maart 2014 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond, erf en verder toebehoren, plaatselijk bekend Zwijndrechtsestraat 6 te 3073 RN Rotterdam

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie F, nummer 1160, groot 77 centiaren.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 26 maart 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie 1% van inzetsom voor rekening van verkoper.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 22 april 2014
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. S.T. 't Lam

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, doch met uitzondering van de inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), welke voor rekening van de verkoper komt.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente verhoogd met twee procentpunten over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 14 maart 2014 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 11 maart 2014 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt ofwel voor de veiling een waarborgsom gestort te hebben ter grootte als door de notaris verzocht. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 22 april 2014.

Foto's
Downloads
Kadastrale_Kaart.pdf tekstdocument
Basisinformatierapport.pdf tekstdocument
Kadastraal rapport (veilingnotaris).pdf tekstdocument
Kostenoverzicht Zwijndrechtsestraat 6 te Rotterdam.pdf tekstdocument
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.