Sumatrastraat 18-20 Dordrecht

28

mei

2014

Sumatrastraat 18-20
3312 XT Dordrecht

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzet & afslag woensdag 28 mei 2014
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Object

het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Sumatrastraat 18-20 te 3312 XT Dordrecht

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Dordrecht, sectie C, nummer 5630, groot één are (1 a) tweeëndertig centiaren (32 ca),
Bezichtiging 13 mei 2014 10:00 – 11:00
28 mei 2014 10:00 – 11:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 28 mei 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Vrijwillige veiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 8 juli 2014
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
verrekening onroerende zaak belasting (2013, 2014 nog niet bekend) € 344,74 € 0,-
verrekening waterschapslasten (aanslag 2014 nog niet opgelegd) € 0,- € 0,-
verrekening rioolrecht (eigenarendeel) € 173,46 € 0,-
€ 0,- € 0,-
  € 518,20 € 0,-

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. I. van Dijk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

De vrijwillige openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden Voor Openbare Vrijwillige Veilingen, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 19 mei 2014 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op www.veilingnotaris.nl gepubliceerd.

Bijzondere voorwaarden

Het registergoed is niet aan derden in huur en/of gebruik afgestaan. Het registergoed wordt ontruimd opgeleverd.
Er bestaat de mogelijkheid om het registergoed op de ingeplande kijkdagen te bezichtigen.
Er zijn de volgende kijkdagen ingepland:
Dinsdag 13 mei 2014 10.00-11.00 uur.
Woensdag 28 mei 2014 10.00-11.00 uur.

De openbare verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden Voor Openbare Vrijwillige Veilingen, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken. De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 19 mei 2014 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en worden tevens op www.veilingnotaris.nl gepubliceerd.

Tot en met 13 mei 2014 kan schriftelijk een onderhands bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen, in welk geval op de koop ook de Algemene en Bijzondere Veilingvoorwaarden van toepassing zijn.

Terzake van de levering van het registergoed is geen omzetbelasting, maar wel twee procent (2%) overdrachtsbelasting verschuldigd.

Voor rekening van koper komen alle kosten waaronder twee procent (2%) overdrachtsbelasting, het notarieel honorarium, inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, afslagersloon, kadastrale rechten en overige kosten en lasten ingevolge de bijzondere veilingvoorwaarden.

De baten en lasten worden geheel verrekend per de voor de veiling vastgestelde betaaldatum, 8 juli 2014.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs, met een minimum van € 10.000,00. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 juli 2014.

Foto's
Downloads
Kadastrale_Kaart_DORDRECHT_C_5630_15-04-2014_16-26-24.pdf tekstdocument
ALGEMENE VEILINGVOORWAARDEN.pdf tekstdocument
Plankaart bestemmingsplan Midden-Reeland.pdf tekstdocument
Voorschriften bestemmingsplan Midden-Reeland.pdf tekstdocument
Kadastrale kaart.pdf tekstdocument
Bestemming via ruimtelijkeplannen.nl.pdf tekstdocument
Rapport dcmr 24042014.pdf tekstdocument
Gemeentelijk lastenrapport.pdf tekstdocument
Verklaring WKPB.pdf tekstdocument
Gemeentelijk kadastraal rapport.pdf tekstdocument
AKTE VAN KOOP EN LEVERING - veilingnotaris.nl.pdf tekstdocument
VEILINGVOORWAARDEN.pdf tekstdocument
Bodemrapport Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid.pdf tekstdocument
Kostenoverzicht.pdf tekstdocument
VEILINGBUNDEL.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.