Alteveer 60 Alteveer

19

nov

2014

Alteveer 60
7927 PE Alteveer

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 november 2014
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 4 november 2014 om 23:59.

Object

Op een fantastische locatie gelegen, royaal VRIJSTAAND WOONHUIS met SERRE, KANTOOR, diverse BIJGEBOUWEN, Alteveer 60 te Alteveer.
Momenteel is de royale schuur in gebruik als winkel met showroom, magazijn/opslagruimte en een werkplaats.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Alteveer 60, 7927 PE Alteveer, gemeente De Wolden, kadastraal bekend gemeente Zuidwolde, sectie K nummer 70, ter grootte van 41 a 15 ca (4115m2)
Bezichtiging Mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Noord-Oost

IJsseldelta Center
Stadionplein 20
8025 CP Zwolle

woensdag 19 november 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Scholten & Wilmink, notarissen - Hoogeveen

Hoofdstraat 70
7901JS Hoogeveen

Dhr. J.G. Schonewille

Telefoonnummer 0528235959
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

!!!!!!!LET OP: INTERNETBIEDERS DIENEN VOOR DE VEILING EEN VERKLARING VAN GEGOEDHEID AF TE GEVEN AAN DE NOTARIS!!!!!!! (Zie bijzondere veilingvoorwaarden)

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige lasten.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoor­waarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, voor zover daarvan in de Bij­zon­dere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in het proces-verbaal van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 7 november 2014 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 november 2014 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 31 december 2014.

Foto's
Downloads
gem de wolden info_201405161537.pdf tekstdocument
bestemming_201405161555.pdf tekstdocument
gem de wolden 13-2-2015 inzake rommelerf.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.