Walhallalaan 16 Rotterdam

26

jun

2014

Walhallalaan 16
3072 EX Rotterdam

Woonhuis + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 26 juni 2014
vanaf 09:00
Online bieden Via BVA-Auctions

Veilinglocatie

BVA-Auctions

Kryptonweg 8
Amersfoort

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 11 juni 2014 om 23:59.

Object

I. het perceel grond met de daarop gevestigde en nieuw te vestigen opstallen, plaatselijk bekend 3072 EX Rotterdam, Walhallalaan 16, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E nummer 5319, groot één are veertig centiare (1 a 40 ca); en
II. het één/zesendertigste (1/36ste) onverdeeld aandeel in het perceel grond, betreffende het achterpad, gelegen aan de Walhallalaan te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Charlois, sectie E nummer 5141, groot één are drieëntachtig centiare (1 a 83 ca).

Het Registergoed betreft een casco pand in aanbouw waarvan de bouwwerkzaamheden niet conform bouwvergunning zijn uitgevoerd en reeds lange tijd zijn gestaakt. De gemeente Rotterdam heeft de omgevingsvergunning ingetrokken. De gemeente Rotterdam heeft werkzaamheden aan het pand laten verrichten ter veiligstelling van het casco van het pand en de directe omgeving daarvan. Hiervoor is een dwangsom ad EUR 28.000,00 te vermeerderen met rente opgelegd. De veiligheid van het Registergoed kan tot een april tweeduizend vijftien worden gegarandeerd en wordt maandelijks door de gemeente gecontroleerd. Tegen de opgelegde last onder bestuursdwang is bezwaar gemaakt en op 17 juni jl. is het bezwaar gegrond verklaard door het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam. Dit houdt in dat de (rechtsopvolger van de) eigenaar onder aanzegging van bestuursdwang is gelast het op het perceel aanwezige bouwwerk te verwijderen tot de funderingsbalken binnen drie maanden door een daartoe gecertificeerd bedrijf en conform de geldende regelgeving en in overeenstemming met het cluster Stadsontwikkeling. In het kader van deze beslissing wordt teruggekomen op het besluit waarbij de kosten van handhavend optreden ten laste van (de rechtsopvolger van) de eigenaar zijn gebracht. De kosten ad EUR 28.000,00 te vermeerderen met rente zullen derhalve NIET ten laste komen van de koper. Voor informatie over het besluit en/of het verstrekken van een nieuwe omgevingsvergunning kan contact worden opgenomen met de afdeling Toezicht Gebouwen van de gemeente Rotterdam.
Door de Verkoper zijn een tweetal inspectierapporten opgesteld (BOAG Advies en Management en Nebest Adviesgroep), welke ter inzage liggen ten kantore van de notaris. Tevens heeft de Verkoper een onderzoek laten verrichten naar de mogelijkheden tot afbouw door Urbannerdam. Ook deze rapportage is ter inzage beschikbaar.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Overig
Kadastrale gegevens Gemeente Charlois, sectie E nummer 5319.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BVA-Auctions

Kryptonweg 8
Amersfoort

donderdag 26 juni 2014 vanaf 09:00

Online bieden via BVA-Auctions

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Janneke de Waal

Telefoonnummer 020-3016439 Faxnummer 020-3016337
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVEVI 2011 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

zie downloads

Foto's
Downloads
kostenoverzicht.PDF tekstdocument
bijzondere veilingvoorwaarden Walhallalaan.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.