Dintelstraat 17 Amersfoort

11

jul

2014

Dintelstraat 17
3812 KL Amersfoort

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 11 juli 2014
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 26 juni 2014 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond, berging, erf, tuin en overige toebehoren.

Het pand is onbewoond.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Amersfoort, sectie D nummer 5365, groot 1 are 12 centiare
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

vrijdag 11 juli 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
Waterschapslasten € 42,16 € 0,-

Notariskantoor

VBC Notarissen

Postbus 49
3800AA Amersfoort

mw. mr. E. Ruitenbeek - Poll

Telefoonnummer 033-4601601
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de eventuele achterstallige lasten.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoor¬waarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), van de Nederlandse Vereniging van Hypotheekbanken, voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in het proces-verbaal van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 27 juni as. ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 26 juni as. kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 22 augustus 2014.

De veilingkosten bedragen ongeveer EUR 7.650,00 incl BTW. Dit is exlcusief 1% inzetpremie, 2% overdrachtsbelasting en eventuele procureurskosten.

Foto's
Downloads
188670 veilingvw.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.