11 parkeerplaatsen aan de Markendaalseweg Breda

13

nov

2014

11 parkeerplaatsen aan de Markendaalseweg
Breda

Overig

Voortgang

Verkoop Beslagveiling
Inzet & afslag donderdag 13 november 2014
vanaf 13:30

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

Object

het elf/negenenvijftigste onverdeeld aandeel in:
het appartementsrecht nummer 55, welk appartementsrecht recht geeft op het uitsluitend gebruik van elf parkeerplaatsen in een automatische parkeergarage voor negenenvijftig (59) personenauto's, gelegen in de kelder aan de Markendaalseweg in Breda, plaatselijk ongenummerd, bij het kadaster bekend als gemeente BREDA sectie A nummer 9464 A55, uitmakende het vijfhonderd negentig/vijfduizend éénhonderd vijfenvijftigste (590/5.155ste) aandeel in na te melden gemeenschap, bestaande uit percelen grond, gelegen aan de Markendaalseweg 64 en 64A waarop een appartementencomplex is gebouwd ("DOK 64"), welk complex in hoofdzaak bestaat uit:
a. negenendertig (39) woonappartementen, gelegen op de begane grond alsmede op de eerste tot en met de negende verdieping, gelegen aan de Markendaalseweg in Breda, plaatselijk genummerd 64/1 tot en met 64/39;
b. een commerciële ruimte gelegen op de begane grond en in de kelder, gelegen aan de Markendaalseweg 64 in Breda;
c. een parkeerkelder, waarvan de in- en uitrit is gelegen aan de Markendaalseweg in Breda, omvattende in hoofdzaak één stallingsruimte, voor totaal negenenvijftig (59) personenauto's, alsmede veertien (14) bergingen;
ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend als gemeente Breda sectie A nummers:
- 9453, groot acht vierkante meter (8 m2);
- 9454, groot zevenhonderd veertig vierkante meter (740 m2);
- 9457, groot éénhonderd zeventig vierkante meter (170 m2);
- 9458, groot drieënveertig vierkante meter (43 m2);
- 9460, groot éénhonderd vierenzeventig vierkante meter (174 m2);
- 9463, groot éénendertig vierkante meter (31 m2);

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Bij het kadaster bekend als gemeente BREDA sectie A nummer 9464 A55
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

donderdag 13 november 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Beslagveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Seydlitz Notarissen - Breda

Ginnekenweg 284
4835NK Breda

Telefoonnummer 076-5607800 Faxnummer 076-5607801
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. N. Bagchus

Telefoonnummer 076-5607800
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De veilingkosten bedragen ongeveer € 7.000,00 inclusief BTW, exclusief inzetpremie, 6% overdrachtsbelasting en achterstand VvE.

Bijdrage per maand voor 11 parkeerplaatsen € 1.193,17 (11 x € 108,47).
Achterstand VvE voor rekening van koper op de veiling € 28.636,08.

Foto's
Downloads
Kadastrale_Kaart_BREDA_A_9464_14-10-2014_10-12-59.pdf tekstdocument
068_Huishoudelijk_reglement.pdf tekstdocument
068_Jaarrekening_2013.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.