Aart van der Leeuwkade 157 Voorburg

9

dec

2014

Aart van der Leeuwkade 157
2274 LG Voorburg

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 9 december 2014
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 24 november 2014 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met berging in de kelder en verder toekomen, plaatselijk bekend Aart van der Leeuwkade 157 te 2274 LG Voorburg

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Voorburg, sectie E, complexaanduiding 7922-A, appartementsindex 11
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 9 december 2014 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 19 januari 2015
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. I. van Dijk

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Voor zover bij de verkoper bekend, wordt het registergoed bewoond door de eigenaar/debiteur. Voor zover bekend bij de verkoper, is het registergoed niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder 2% overdrachtsbelasting, inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede de preferente executiekosten en de eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE vanaf het voorafgaande boekjaar (2014) tot en met 31 januari 2015: € 1.430,00.
Preferente executiekosten: € 500,15.
Bijdrage VvE per maand: € 110,00.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 28 november 2014 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 24 november 2014 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op19 januari 2015.

Foto's
Downloads
Splitsingsakte.pdf tekstdocument
Bodemloketrapport24102014.pdf tekstdocument
Kadastrale kaart grondperceel.pdf tekstdocument
Ontvangen stukken vve.pdf tekstdocument
Ontvangen mail vve.pdf tekstdocument
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN.pdf tekstdocument
Bestemming via ruimtelijkeplannen.nl.pdf tekstdocument
Ontvangen mail vve reservefonds.pdf tekstdocument
Ontvangen brf gemeente WKPB08122014.pdf tekstdocument
Ontvangen mail gemeente bodem08122014.pdf tekstdocument
Kostenoverzicht Aart van der Leeuwkade 157 te Voorburg.pdf tekstdocument
VEILINGBUNDEL.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.