6 garageboxen Oranjelaan Etten-Leur

12

feb

2015

6 garageboxen Oranjelaan
Etten-Leur

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 12 februari 2015
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 28 januari 2015 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 17, uitmakende het achttien/zevenhonderd zesde (18/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur,
ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
2. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 18, uitmakende het achttien/zevenhonderd zesde (18/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur,
ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
3. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 19, uitmakende het achttien/zevenhonderd zesde (18/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur,
ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L,
nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
4. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 20, uitmakende het achttien/zevenhonderd zesde (18/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur,
ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
5. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 21, uitmakende het drieëntwintig/zevenhonderd zesde (23/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
6. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 22, uitmakende het eenendertig/zevenhonderd zesde (31/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;

De garageboxen worden afzonderlijk en in één kavel geveild.

Veiling in kavels

De garageboxen worden afzonderlijk en in één kavel geveild.

1. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 17, uitmakende het achttien/zevenhonderd zesde (18/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur,
ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
2. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 18, uitmakende het achttien/zevenhonderd zesde (18/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur,
ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
3. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 19, uitmakende het achttien/zevenhonderd zesde (18/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur,
ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L,
nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
4. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 20, uitmakende het achttien/zevenhonderd zesde (18/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur,
ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
5. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 21, uitmakende het drieëntwintig/zevenhonderd zesde (23/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;
6. het appartementsrecht, recht gevende op het uitsluitend gebruik van een garagebox gelegen nabij de Oranjelaan te Etten-Leur, kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 22, uitmakende het eenendertig/zevenhonderd zesde (31/706e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit eenendertig garageboxen en vier parkeerplaatsen met in/uitgang aan de Oranjelaan te Etten-Leur, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L, nummer 11378, groot veertien are zestig centiare;

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummers 17, 18, 19, 20, 21 en 22.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Midden- en West-Brabant

Van der Valk Hotel Gilze-Rijen
Klein Zwitserland 8
5126TA Gilze

donderdag 12 februari 2015 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Telefoonnummer 0203016301 Faxnummer 0203016333
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. A.L. Bos

Telefoonnummer 020 3016282 Faxnummer 020 3016333
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Seydlitz Notarissen

Postbus 4919
4803 EX Breda

Telefoonnummer 076-5607800
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. N. Bagchus

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Nagenoemde bijzondere veilingvoorwaarden zijn nog niet definitief vastgesteld. De definitief vastgestelde bijzondere veilingvoorwaarden zijn vanaf 2 februari 2015 op te vragen bij Seydlitz Notarissen. In de tussentijd dient u rekening te houden met eventuele wijzigingen in c.q. aanvullingen op de bijzondere veilingvoorwaarden.

VEILINGVOORWAARDEN
Op deze openbare verkoop zijn van toepassing de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006, hierna te noemen: "AVVE", opgenomen in een notariële akte op eenendertig januari tweeduizend zes verleden voor mr. R.W.T. Salomons, notaris te Andel en op zes februari tweeduizend zes gedeponeerd bij de Rechtbank te Breda onder nummer 8/2006, welke worden geacht woordelijk in deze akte te zijn opgenomen en van toepassing te zijn, voor zover daarvan bij deze akte niet uitdrukkelijk wordt afgeweken.
Op deze openbare verkoop zijn bovendien van toepassing de navolgende:
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN
1. Wijze van veiling
De veiling geschiedt in één zitting bij inzet en afslag en wel op twaalf februari tweeduizend vijftien om dertien uur dertig (13.30 uur) in het Vander Valk Hotel Gilze Rijen, Klein Zwitserland 8 te 5126 TA Gilze
De veiling plaats in twee fasen: eerst in opbod en vervolgens in afslag.
Het Registergoed wordt eerst afzonderlijk bij inzet en afslag geveild en daarna wordt het Registergoed Kavels 1 tot en met 6 gezamenlijk gecombineerd in slag gelegd.
2. Betaling koopsom
De koopsom moet worden betaald uiterlijk zes weken na de gunning voor twaalf (12.00) uur des middags.
3. Kosten
Voor rekening van koper komen de kosten, verschuldigd conform artikel 9 lid 1 van de AVVE - met uitzondering van de inzetpremie - en de eventuele achterstallige lasten die bij voorrang verhaalbaar zijn.
De inzetpremie als bedoeld in artikel 9 lid 1 sub c komt voor rekening van verkoper.
Ingeval van onderhandse executie zijn alle daarmee verband houdende kosten, zoals salaris advocaat/procureur, door deze te maken verschotten, griffierechten etcetera voor rekening van de koper.
De onroerende zaak belasting en andere heffingen ter zake van het registergoed over het lopende jaar, komen voor rekening van de koper vanaf de voor de levering bepaalde dag of zoveel later als ingevolge artikel 10 lid 1 sub c AVVE de koopsom moet worden betaald. De onroerende zaakbelasting wordt niet verrekend.
Terzake van het notariële honorarium zal aan de koper drieduizend vijfhonderd euro (EUR 3.500,00) per kavel in rekening worden gebracht te vermeerderen met eenentwintig procent (21%) omzetbelasting. Indien de massa(van de zes kavels) wordt gegund zal aan de koper zesduizend negenhonderd euro (EUR 6.900,00) voor het notariële honorarium te vermeerderen met eenentwintig procent (21%) in rekening worden gebracht.
4. Belastingen
Voorzover aan schuldeiseres bekend is terzake van de levering van het registergoed geen omzetbelasting, wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
5. Aanvaarding/gebruikssituatie/ontruiming
De schuldeiseres heeft een onderzoek ingesteld naar de gebruikssituatie van het registergoed.
Voorzover aan schuldeiseres bekend is het registergoed, voor wat de appartementen met de indices 17 en 22 betreft, in gebruik bij rechthebbende en niet aan derden in huur of gebruik afgestaan.
De schuldenaar/rechthebbende is verplicht op grond van het bepaalde in voormelde hypotheekakte casu quo de Algemene Hypotheekvoorwaarden het registergoed voor de aanvang van de veiling geheel te ontruimen en ter vrije beschikking van de koper te stellen.
Voor het geval dat het registergoed toch aan derden in huur of gebruik is afgestaan dan zal schuldeiseres niet aansprakelijk zijn voor het bestaan van zo'n overeenkomst en voor de daaruit voortvloeiende gevolgen.
Gelet op het bovenstaande zijn sub b en g van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
b. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens is de verkoper niet bekend met huurovereenkomsten inzake het verkochte.
g. De uitoefening van de in artikel 3:264 van het Burgerlijk Wetboek vermelde bevoegdheid wordt aan de koper overgelaten. De uitoefening van de bevoegdheid geschiedt voor rekening en risico van de koper.
Indien het registergoed in gebruik is en niet vrij van gebruik wordt geleverd, is het aan de koper om op zijn kosten ontruiming van het verkochte te bewerkstelligen. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming.
Voorzover aan Schuldeiseres bekend is het Registergoed, voor wat de appartementen met de indices 18, 19, 20 en 21 betreft thans door Schuldenaar/Rechthebbende verhuurd met toestemming van de Schuldeiseres.
Gelet op het bovenstaande zijn sub a, c, en d van lid 2 van artikel 20 AVVE van toepassing, woordelijk luidend als volgt:
a. De koper aanvaardt het verkochte in de staat waarin het zich ten tijde van de feitelijke levering blijkt te bevinden en overigens onder gestanddoening van de lopende huurovereenkomst(en).
c. Indien de koper het verkochte geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huurovereenkomst(en) staat de Verkoper er niet voor in dat niet is, of zal worden, beschikt over de bij de feitelijke levering nog niet verschenen betalingstermijnen.
d. Indien de koper het verkochte geheel of gedeeltelijk aanvaardt onder gestanddoening van lopende huurovereenkomst(en) staat de Verkoper er niet voor in dat vanaf het tot stand komen van de koop bestaande huurovereenkomst(en) niet worden gewijzigd, het Registergoed niet geheel of gedeeltelijk wordt verhuurd, in huurkoop wordt gegeven of op enigerlei andere wijze in gebruik wordt afgestaan.
De “Vereniging van Eigenaars garageboxen Oranjelaan te Etten-Leur”, heeft met betrekking tot het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L complexaanduiding 11565-A, indexnummer 19 (Kavel 3) het voornemen de huurovereenkomst ongedaan te maken, daar deze in strijd is met de regels van de huurovereenkomst respectievelijk het vigerende bestemmingsplan.
6. Energieprestatiecertificaat
De verkoper beschikt niet over een energieprestatiecertificaat dan wel een gelijkwaardig document als bedoeld in het Besluit energieprestatie gebouwen.
Van koper wordt verwacht dat hij zelf onderzoek instelt naar het registergoed, dan wel dat hij als hij dit onderzoek achterwege laat of gelaten heeft, hij welbewust de daaraan verbonden risico's aanvaardt zonder enig voorbehoud of enige aanspraak jegens de verkoper of de notaris.
7. Voorbehoud recht van beraad
Schuldeiseres maakt, tenzij zij blijkens het proces-verbaal van de veiling direct tot gunning overgaat, gebruik van haar recht van beraad als vermeld in artikel 8 AVVE.
In afwijking van het bepaalde in artikel 8 lid 2 van de AVVE eindigt de termijn van beraad de derde werkdag volgende op de afslag om vijf uur in de middag of zoveel eerder als de verkoper al dan niet mocht hebben gegund.
Van de gunning na beraad dient te blijken uit een notariële akte, die op de eerstvolgende werkdag nadat de termijn van beraad is geëindigd, moet zijn verleden en uit welke akte moet blijken aan welke bieder wordt gegund.
8. Voldoening kosten/informatieplicht/waarborgsom
De koper moet uiterlijk zes werkdagen na de gunning bij de notaris storten een bedrag ter grootte van de kosten als vermeld onder artikel 9 lid 1 sub b tot en met h van de AVVE.
De koper dient voorafgaande aan de gunning de waarborgsom volgens artikel 12 lid 1 van de AVVE te voldoen of dient volgens artikel 12 lid 4 een garantieverklaring af te geven.
Het in voorgaande alinea's van de onderhavige bepaling 8 gestelde komt te vervallen indien verkoper schriftelijk heeft verklaard dat de bedoelde bedragen niet behoeven te worden gestort.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie over te leggen waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Het gestelde in artikel 13 van de AVVE ten aanzien van de volgorde waarin betalingen worden toegerekend, komt, voorzover in strijd met het in dit lid 8 bepaalde te vervallen.
9. Onderhandse biedingen
Onderhandse biedingen ex artikel 547 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering worden geacht te zijn uitgebracht op basis van de bepalingen en voorwaarden als opgenomen in de door de schuldeiseres aangeleverde en bij mij, notaris, verkrijgbare model koopovereenkomst.
10. Inzetpremie
Inzetpremie wordt slechts aan één persoon (de inzetter) en op één bankrekeningnummer uitbetaald.
11. Bieden voor een ander
Ten aanzien van artikel 5 van de AVVE, bieden voor een ander, wordt lid 3 gewijzigd als volgt:
3. Deze verklaring dient vóór de betaling van de koopsom door de bieder aan de notaris te worden gedaan en door de vertegenwoordigde schriftelijk te zijn bevestigd. Van deze verklaring en bevestiging dient te blijken uit het proces-verbaal van inzet en/of afslag of uit een daartoe door de notaris op te maken akte de command, waardoor de vertegenwoordigde in de rechten en verplichtingen krachtens de veiling treedt, alsof hij zelf het bod heeft uitgebracht, behoudens het hierna in lid 4 bepaalde.
12. Extra voorwaarden in verband met internetbieden
Het bieden op deze openbare verkoop vindt tevens plaats via internet, www.nvmwb.nl. Onderstaande voorwaarden zijn hierop van toepassing.
12.1 In aanvulling op de AVVE kan ook via internet worden geboden. Als “bod” in de zin van de AVVE wordt derhalve ook een bod via internet aangemerkt, mits dit bod is uitgebracht op de door de Stichting Notarieel Instituut Internetveilen (NIIV) voorgeschreven wijze, door een deelnemer die aan de door het NIIV omschreven registratieprocedure heeft voldaan. Het bedrag waarop de internetbieder klikt is daarbij in de inzetfase beslissend. Als “bieder” in de zin van de AVVE heeft ook te gelden de deelnemer die heeft voldaan aan de door de regioveiling in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en de hieronder in de leden 12.3 en 12.4 gestelde voorwaarden.
12.2 In aanvulling op de AVVE wordt onder registratienotaris verstaan: de notaris bij wie de deelnemer zich voorafgaande aan de veiling volgens de procedure beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’ en hieronder in de leden 12.3 en 12.4 heeft geregistreerd.
12.3 Om mee te kunnen bieden op de veiling via internet dient de deelnemer een borg (internetborg) te betalen op de wijze als beschreven in de brochure ‘Online meebieden op de veiling’. De hoogte van de internetborg per aangeboden object is een procent (1%) van de biedlimiet met een minimum van vijfduizend euro (EUR 5.000,00). Deze internetborg heeft dezelfde rechtskracht als een ‘verklaring van gegoedheid’ als bedoeld in artikel 14 AVVE. Als de internetbieder als hoogste bieder wordt aangemerkt, kan de internetborg uitsluitend op verzoek van de deelnemer worden gebruikt voor de ingevolge artikel 12 AVVE na de veiling te betalen waarborgsom. De door de deelnemer aan de notaris te betalen waarborgsom wordt dan dus lager. Het bod dat is ontvangen door gebruik van de inloggegevens van de deelnemer wordt aangemerkt als een bod van de deelnemer. De deelnemer is steeds aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen die uit het doen van een bod voortvloeien.
12.4 In aanvulling op artikel 14 AVVE dient de deelnemer, om mee te kunnen bieden op de veiling via internet, zich vooraf aan te melden via internet, www.nvmwbnl, de deelnemersverklaring in te vullen, zich te laten identificeren bij een registratienotaris (als bedoeld in lid 12.2 hierboven) en aldaar de registratieverklaring te ondertekenen, alsmede de internetborg te betalen.
12.5 Door mee te bieden in de zaal accepteert de zaalbieder deze veilingvoorwaarden, waarin het bieden via internet mogelijk wordt gemaakt. Voor wat betreft de geldigheid van de binnengekomen biedingen, zowel via internet als in de zaal, geldt dat zij voor hun werking de notaris moeten hebben bereikt in de zin van artikel 3:37 lid 3 BW.
12.6 In geval van discussie over het tijdstip waarop de biedingen, ofwel via internet, ofwel in de zaal, zijn binnengekomen, alsmede in geval van het uitvallen van de internetverbinding tijdens de veiling en in alle andere gevallen van discussie beslist de notaris.
12.7 Weliswaar wordt de mogelijkheid geboden om via internet te bieden, maar hiermee wordt niet gegarandeerd dat de bieder permanente en/of gelijktijdige toegang heeft tot internet om mee te bieden. De snelheid van de internetverbinding van de bieder, alsmede storingen en uitval van deze verbinding komen voor rekening en risico van de bieder.
12.8 In aanvulling op artikel 11.3 lid 3 AVVE kan het bieden bij afmijning ook elektronisch geschieden door het klikken op het woord “bied” bij het afroepen van het bedrag door de afslager.
12.9 Als afmijnbedrag geldt het bedrag dat de afslager roept op het moment dat “mijn” wordt geroepen of dat wordt geklikt, ook wanneer de afslager zijn zin nog niet heeft afgemaakt of het bedrag nog niet volledig heeft uitgesproken.
12.10 Wanneer de deelnemer op de regioveiling overgaat tot het doen van een bieding via internet, heeft deze bieding gelijke rechtskracht als het doen van een bieding in de zaalveiling.
12.11 In geval van niet-nakoming van de verplichtingen uit de veilingkoop door de bieder is artikel 22 AVVE van overeenkomstige toepassing en wordt de in artikel 3 genoemde internetborg door de notaris ingehouden en geheel of gedeeltelijk gebruikt ter betaling van (een deel van) de kosten die voortvloeien uit de niet-nakoming.
12.12 In aanvulling op artikel 5 lid 3 AVVE is de bieder tot het moment van gunning bevoegd te verklaren dat hij heeft geboden namens één of meer anderen (hierna: vertegenwoordigde), bijvoorbeeld een rechtspersoon, mits de bieder aantoont vertegenwoordigingsbevoegd te zijn en vóór het moment van gunning voldoet aan zijn verplichting tot het storten van een waarborgsom in de zin van artikel 12 lid 1 AVVE. Ondanks deze verklaring blijft de bieder, naast de vertegenwoordigde, hoofdelijk verbonden voor de nakoming van zijn verplichtingen. De bieder die niet aan zijn verplichting tot betaling van een waarborgsom voldoet wordt zelf aangemerkt als koper, tenzij hij en de vertegenwoordigde door de notaris na de gunning een akte de command als bedoeld in artikel 5 lid 3 AVVE laten opmaken. Voor het overige geldt onverkort het in artikel 5 AVVE bepaalde.
12.13 Door het uitbrengen van een bod op een veilingobject via internet, op de wijze zoals door het NIIV omschreven, verleent de Deelnemer tevens volmacht aan ieder van de medewerkers die ten tijde van het gebruik van de volmacht werkzaam zijn ten kantore van de veilingnotaris (zowel samen als ieder afzonderlijk) om namens de Deelnemer het proces-verbaal van veiling ten aanzien van het betreffende veilingobject te ondertekenen. De gevolmachtigde kan op grond van deze volmacht het proces-verbaal ondertekenen en ter zake hiervan datgene te doen wat zij nodig en nuttig acht. De gevolmachtigde heeft de macht tot substitutie, zodat hij onder zijn verantwoordelijkheid een ander in zijn plaats kan stellen.
12.14 Indien een deelnemer niet via internet, maar in de veilingzaal een bod uitbrengt kan de hiervoor in artikel 12.3 bedoelde (en door de deelnemer gestorte) internetborg gebruikt worden ten bewijze van zijn gegoedheid zoals bedoeld in artikel 14 AVVE én als betaling van een door deze deelnemer verschuldigde waarborgsom of een gedeelte daarvan.
VERENIGING VAN EIGENAREN/SPLITSING
Op het Registergoed is van toepassing het reglement van de vereniging: “Vereniging van Eigenaars garageboxen Oranjelaan te Etten-Leur”, gevestigd te Etten-Leur, bestaande uit:
(a) het modelreglement, vastgesteld bij akte op twee januari negentienhonderd tweeënnegentig verleden voor mr. J.W. Klinkenberg, (destijds) notaris te Rotterdam, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Breda) op tien januari negentienhonderd tweeënnegentig in register Hypotheken 4, in deel 8564 nummer26, en
(b) het bijzonder reglement van de vereniging van eigenaars als is vastgesteld bij akte van splitsing in appartementsrechten op achttien augustus tweeduizend vijf verleden voor genoemde notaris Klaver, (destijds) notaris te Etten-Leur, bij afschrift ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers (destijds te Breda) op negentien augustus tweeduizend vijf in register Hypotheken 4, in deel 15348, nummer 86
Volgens opgave van de administrateur van de vereniging van eigenaren bedragen de servicekosten per garagebox vijftien euro (EUR 15,00) per maand. Er zijn geen openstaande termijnen bij de vereniging van eigenaren.
Het aandeel in het reservefonds bedraagt per garagebox: eenduizend eenhonderdnegenentwintig euro (EUR 1.129,00).
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbarheden ten aanzien van het registergoed wordt te dezen verwezen naar de hiervoor gemelde akte van splitsing in appartementsrechten, waarin staat vermeld:
OMSCHRIJVING ERFDIENSTBAARHEDEN/KWALITATIEVE BEDINGEN/BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Met betrekking tot bekende erfdienstbaarheden, kwalitatieve bedingen en/of bijzondere verplichtingen wordt bij deze verwezen naar:
a. voormelde akte van levering op veertien november tweeduizend drie verleden voor Mr. R.G.P.M. van den Eijnden, notaris te Etten-Leur, waarin woordelijk staat vermeld:
''Bij deze wordt gevestigd en aangenomen, ten laste van het perceel kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L nummer 11378 en ten behoeve van het perceel kadastraal bekend gemeente Etten-Leur, sectie L nummer 11377, de erfdienstbaarheid van weg om te komen van en te gaan naar de Oranjelaan te Etten-Leur.''; en
b. een akte op achttien augustus negentienhonderd eenenzestig verleden voor V.M.M. van den Biggelaar, destijds notaris te Etten-Leur, overgeschreven ten hypotheekkantore te Breda op eenentwintig augustus daarna, in deel 2237, nummer 7, waarin onder 6 het navolgende staat vermeld (waarbij met perceelnummer 3638 (thans deel uitmakende van perceelnummer 11378) is bedoeld de uitweg gelegen tussen de bebouwing aan de Oranjelaan, zijnde de huidige kadastrale percelen 3548 en 3639):
''6. Voorts verklaarde de comparant sub 3 ten laste van het door hem bij deze akte in eigendom verkregen perceel L. 3638 en ten behoeve van het aan de comparant sub 4 in eigendom toebehorend perceel, gemeente Etten en Leur, sectie L. nummer 3548, groot drie aren en vijfenzestig centiaren, om niet te vestigen de erfdienstbaarheid van weg van- en naar de Oranjelaan zulks onder bepalingen:
a. dat op de hiervoor bedoelde uitweg geen voertuigen geparkeerd mogen worden;
b. dat de comparant sub 4, zulks op straffe van een dadelijk zonder enige ingebrekestelling opeisbare boete van een duizend gulden ten behoeve van de eigenaar van het lijdend erf, bij vervreemding van het heersend erf, aan de nieuwe verkrijger de verplichtingen oplegt om aan de eigenaar van het lijdend erf een jaarlijkse vergoeding te betalen van twintig gulden, te voldoen op een januari van ieder jaar, voor het eerst op een januari, volgende op de dag der vervreemding
c. dat de comparant sub 4, zulks op straffe van een dadelijk zonder ingebrekestelling opeisbare boete van een duizend gulden ten behoeve van de eigenaar van het lijdend erf, aan de nieuwe verkrijger hiervoor onder b. bedoeld, de verplichting oplegt om gemelde verplichting tot betaling van de hiervoor genoemde jaarlijkse vergoeding ook aan diens eventuele nieuwe verkrijger op te leggen, evenals de onderhavige verplichting, en daarbij dezelfde boeten ten behoeve van de eigenaar van het lijdend erf te bedingen. De comparant sub 4, verklaarde voormelde erfdienstbaarheid onder de gemaakte bepalingen en bedingen voor zich aan te nemen.''
BESTEMMING EN GEBRUIK / BODEMINFORMATIE
Ten aanzien van de bestemming en het gebruik van het registergoed/bodeminformatie wordt te dezen verwezen naar:
- de relevante voorschriften van het bestemmingsplan ‘**’ van de gemeente Etten-Leur, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
- een kopie van het Bodemloket rapport de dato eenentwintig januari tweeduizend vijftien, waarvan een kopie aan deze akte is gehecht;
- voormeld reglement van de vereniging van eigenaars waarin is vastgesteld dat de bestemming van het registergoed is: garagebox.
PUBLIEKRECHTELIJKE BEPERKINGEN
Met betrekking tot bekende publiekrechtelijke beperkingen als bedoeld in artikel 2 van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken ten aanzien van het Registergoed, wordt te dezen vermeld dat er geen aantekening in voormelde openbare registers staat vermeld.
Vorenstaande laat onverlet dat er toch publiekrechtelijke beperkingen kunnen drukken op het Registergoed, welke niet zijn ingeschreven in voornoemde Openbare Registers en/of gemeentelijke beperkingenregistratie.
UITDRUKKELIJKE AANVAARDING
Koper dient uitdrukkelijk de hiervoor vermelde lasten en beperkingen, alsmede die lasten en beperkingen, welke met betrekking tot het registergoed zijn ingeschreven in de openbare registers als bedoeld in artikel 3:16 van het Burgerlijk Wetboek en hiervoor niet zijn vermeld bij de levering te aanvaarden, alsmede die erfdienstbaarheden ten laste van het registergoed die niet zijn ingeschreven in vorengenoemde openbare registers.

Foto's
Downloads
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart ETTEN_LEUR L 11565 A17.PDF tekstdocument
splitsingsakte deel 15348 nummer 86.PDF tekstdocument
Kadastraal bericht inzake grondpercelen ETTEN_LEUR L 11378.PDF tekstdocument
huurovereenkomst bouwnummer 19 A-19.pdf tekstdocument
huurovereenkomst bouwnummer 20 A-20.pdf tekstdocument
huurovereenkomst bouwnummer 21 A-21.pdf tekstdocument
huurovereenkomst bouwnummer 18 A-18.pdf tekstdocument
bodeminformatie.pdf tekstdocument
huish. reglement.PDF tekstdocument
opzegging huurovk bouwnummer A-18 met reactie eigenaar.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.