Aarhuispad 5 Rotterdam

25

feb

2015

Aarhuispad 5
3067 PR Rotterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 25 februari 2015
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 10 februari 2015 om 23:59.

Object

het recht van erfpacht, eindigend op 8 maart 2078, met de tot 8 maart 2029 afgekochte canon van een perceel grond, met de recht van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen bestaande uit een woonhuis en verder toebehoren, plaatselijk bekend Aarhuispad 5 te 3067 PR Rotterdam

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Hillegersberg, sectie C, nummer 6769, groot acht en tachtig (88) centiaren
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 25 februari 2015 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Het recht van erfpacht eindigt op 8 maart 2078. De erfpachtscanon is afgekocht tot 8 maart 2029. De gemeente Rotterdam is bloot eigenaar van de grond.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder inzetpremie (1% van het hoogste bod bij inzet), publicatiekosten, zaalhuur, exploit- en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium, alsmede achterstallige erfpachtscanon.

Bij de betaling van de koopsom moet de koper gelijktijdig rente voldoen, berekend over die koopsom op basis van de wettelijke rente over de periode tussen de datum van toewijzing en de dag van betaling.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen uiterlijk 13 februari 2015 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 10 februari 2015 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 april 2015.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mr. P.A.M. Tjon Sien Kie.

Foto's
Downloads
basisrapport.pdf tekstdocument
kadastraal rapport Aarhuispad 5 te Rotterdam.pdf tekstdocument
e-mail gemeente Rotterdam geen aanschrijvingen.pdf tekstdocument
kadastrale kaart Aarhuispad 5 te Rotterdam.pdf tekstdocument
informatie gemeente Rotterdam erfpacht.pdf tekstdocument
algemene erfpachtsvoorwaarden.pdf tekstdocument
vestiging erfpacht en erfdienstbaarheden.pdf tekstdocument
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf tekstdocument
energielabel.pdf tekstdocument
kostenoverzicht Aarhuispad 5 te Rotterdam.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.