Adenauerlaan 73 Heerlen

16

apr

2015

Adenauerlaan 73
6414 NM Heerlen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 16 april 2015
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Limburg

Amrâth Hotel Born-Sittard Thermen
Langereweg 21
6121SB Born

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 1 april 2015 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woonruimte op de vijfde verdieping en een berging op de begane grond, staande en gelegen aan de Adenauerlaan 73, 6414 NM Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie O complexnummer 2752-A appartementsindex 14, uitmakende het 19/720ste aandeel in de gemeenschap, bestaande uit de woonflat met ondergrond aan de Adenauerlaan te Heerlen, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Heerlen sectie O nummers 2659 en 2660, respectievelijk groot 2,78 are en 14,60 are;
2.het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van een parkeerplaats op de begane grond, plaatselijk bekend Adenauerlaan ongenummerd te Heerlen, kadastraal bekend gemeente Heerlen, sectie O nconplexnummer 2752-A appartementsindex 38, uitmakende het 1/720ste aandeel in de hiervoor onder 1. omschreven gemeenschap.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Heerlen sectie O complexnummer 2752-A en appartementsindices 14 en 38.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Limburg

Amrâth Hotel Born-Sittard Thermen
Langereweg 21
6121SB Born

donderdag 16 april 2015 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Inzetpremie (1% van de inzetsom) voor rekening van verkoper.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund Ja

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
onroerende zaakbelasting (eigenaar) € 156,60 € 0,-
rioolrecht (eigenaar) € 83,88 € 0,-
waterschapslasten (eigenaar) € 18,45 € 0,-
  € 258,93 € 0,-

Notariskantoor

Zeestraten + Hagemann - Heerlen

Akerstraat 77
6417 BJ Heerlen

mw. mr. C.G.M. Gillissen

Telefoonnummer 045-5717044
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De AVVE 2006 Executieveilingen zijn aangepast en aangevuld in de vastgestelde boven deze AVVE 2006 Executieveilingen prevalerende bijzondere veilingvoorwaarden.
De integrale algemene veilingvoorwaarden en de bijzondere veilingvoorwaarden zijn als bijlage aan deze advertentie gekoppeld.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van Verkoper komen alle kosten met uitzondering van het notarieel honorarium, de eventuele achterstallige lasten, de kadastrale rechten en de overdrachtsbelasting.
De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE) en de Bijzondere Veilingvoorwaarden.
De veilingvoorwaarden zijn vanaf 14 maart 2015 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 1 april 2015 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.
Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs doch altijd met een minimum van
€ 5.000,00. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 28 mei 2015.

De maandelijkse biijdrage aan de VVE bedraagt voor het woonappartement en de parkeerplaats tezamen
€ 150,00.
De veilingkosten bedragen circa € 7.482,18 exclusief 2% overdrachtsbelasting.
De achterstallige bijdragen aan de VVE over het lopende en het vorige boekjaar (uitmakende een bedrag groot € 2.525,00) komen voor rekening van de koper. Deze achterstallige bijdragen aan de VVE zijn in de veilingkosten groot € 7.482,18 inbegrepen.

Foto's
Downloads
kadastrale tekening.pdf tekstdocument
Bodemrapportage_Adenauerlaan_73_te_HEERLEN_2015022203303981.pdf tekstdocument
splitsingsakte.pdf tekstdocument
52300-Huishoudelijk Reglement 19990115.pdf tekstdocument
veilingvoorwaarden.PDF tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.