De beleggingsportefeuille te Hoogerheide Hoogerheide

18

mei

2015

De beleggingsportefeuille te Hoogerheide
Hoogerheide

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 18 mei 2015
vanaf 09:30
Online bieden Via BOG Auctions

Veilinglocatie

BOG Auctions

Kryptonweg 8
3812RZ Amersfoort

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op zondag 3 mei 2015 om 23:59.

Object

Aalbersestraat 1, 3, 5, 11,13, 17, 33, 37 en 39 & van der Meulenplein 6, 10, 14 en 28 te Hoogerheide.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Zie Dataroom.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

Kryptonweg 8
3812RZ Amersfoort

maandag 18 mei 2015 vanaf 09:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie bijzondere veilingvoorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 29 juni 2015
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Loyens & Loeff N.V. - Amsterdam

Fred. Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam

mr. R.H. Meppelink

Telefoonnummer 020-5785484
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Definities die in het onderhavige worden gebruikt, hebben de betekenis als daaraan toegekend in de ‘Algemene Veilingvoorwaarden met Internetbieden 2015’, hierna aan te duiden als AVVI 2015, opgenomen in een akte op 31 december 2014 verleden voor mr. M.R.H. Krans, notaris te Rotterdam, van welke akte een afschrift is ingeschreven in de openbare registers van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 31 december 2014 in register Hypotheken 4, deel 65530 nummer 153. Een exemplaar van de AVVI 2015 is op te vragen bij de Veilingnotaris of te vinden op de website www.bog-auctions.com

In aanvulling op de begrippen in de AVVI 2015 wordt toegevoegd de definitie:
Dataroom
De locatie op internet, waarop door de Vastgoedadviseur diverse documenten (juridische stukken, project- en overige informatieve), betreffende de Veiling zijn opgenomen en waarvoor de Gegadigde een toegangscode dient aan te vragen.

In aanvulling op de begrippen in de AVVI 2015 wordt verstaan onder de definitie:
Vastgoedadviseur de door Verkoper ingeschakelde vastgoedadviseur DTZ Zadelhoff V.O.F., kantoorhoudende te 1082 LZ Amsterdam, Parnassusweg 803.

Toegang tot de Dataroom
Toegang tot de door de Vastgoedadviseur beheerde Dataroom kan verkregen worden nadat een Gegadigde heeft voldaan aan elk van de in dit artikel vermelde eisen, te weten:
1. aanmelding bij X. Lausberg (e-mailadres: xlausberg@dtz.nl).
2. overlegging van de volgende gegevens:
Rechtspersonen en personenvennootschappen
a. statutaire naam en adres;
b. naam, voorn(a)m(en), geboorteplaats en -datum, adres van de vertegenwoordigingsbevoegde bestuurder(s) / venno(o)t(en);
c. e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s);
d. een kopie van een geldig legitimatiebewijs vertegenwoordigingsbevoegd bestuurder(s) / venno(o)t(en); en
e. een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel;
Natuurlijke personen
a. naam, voorna(a)m(en), geboorteplaats en -datum, huwelijkse staat, en adres;
b. e-mailadres(sen) en telefoonnummer(s); en
c. een kopie van een geldig legitimatiebewijs.
3. storting van:
a. een borg per cluster ten bedrage van EUR 10.000,00 onder vermelding van “borg cluster *** 40065446 / Cerentino”;
b. dan wel voor de gehele portefeuille door storting van een borg ten bedrage van EUR 100.000,00, onder vermelding van “borg combinatie 40065446 / Cerentino”,
op de Kwaliteitsrekening van de Veilingnotaris met rekeningnummer NL62ABNA0557 2971 33.
4. De in de vorige zin bedoelde borg wordt door de Veilingnotaris aan de Gegadigde geretourneerd, indien:
a. de Gegadigde besluit geen Bod te willen uitbrengen op de Veiling, door middel van een e-mail ter attentie van de heer C. Bijl naar bijl@loyensloeff.com;
b. de Veiling wordt ingetrokken;
c. zodra Gunning aan een ander dan de Gegadigde heeft plaatsgevonden; of
d. zodra vaststaat dat niet wordt gegund.
5. De voldoening van de borg door een Gegadigde/Geregistreerde geldt ook als eventuele voldoening van de borg om te kunnen meebieden op de Veiling, tenzij de borg is geretourneerd aan een Gegadigde/Geregistreerde als hiervoor bedoeld in lid 4. sub a.
Dit laat onverlet dat een Gegadigde zich nog wel dient te registreren als bedoeld in artikel 3 van de AVVI 2015 om mee te kunnen bieden op de Veiling
6. Indien de Geregistreerde de Koper is, wordt de borg aangewend als (een gedeeltelijke voldoening van de) waarborgsom.
Voor bepaalde met naam genoemde Geregistreerde kan Verkoper bepalen dat hij deze borg niet hoeft te storten.

Meebieden op de Veiling
Onderstaande is alleen van toepassing voor zover een Geregistreerde nog geen borg heeft voldaan om toegang tot de Dataroom te krijgen. Dit laat onverlet dat een Gegadigde zich nog wel dient te registreren als bedoeld in artikel 3 van de AVVI 2015 om mee te kunnen bieden op de Veiling.

In aanvulling op artikel 15 van de AVVI 2015 dient een Geregistreerde uiterlijk één werkdag voor de Veiling, derhalve uiterlijk op 15 mei 2015 voor 17:00, een borg ten bedrage van:
a. EUR 10.000,00 per cluster onder vermelding van “borg cluster *** 40065446 / Cerentino”;
b. EUR 100.000,00, voor de gehele portefeuille, onder vermelding van “borg combinatie 40065446 / Cerentino”,
te storten op de Kwaliteitsrekening van de Veilingnotaris met rekeningnummer NL62ABNA0557 2971 33.
De in de vorige zin bedoelde borg wordt door de Veilingnotaris aan de Geregistreerde geretourneerd, indien:
a. de Veiling wordt ingetrokken;
b. zodra Gunning heeft plaatsgevonden aan een ander dan de Gegadigde; of
c. zodra vaststaat dat niet wordt gegund.
Indien de Geregistreerde de Koper is, wordt de borg aangewend als (een gedeeltelijke voldoening van de) waarborgsom.
Voor bepaalde met naam genoemde Geregistreerde kan Verkoper bepalen dat hij deze borg niet hoeft te storten.

Bijzondere voorwaarden

Tevens zullen in combinatie de volgende portefeuilles in afslag worden genomen:
- De beleggingsportefeuille te Oisterwijk en Tilburg;
- De beleggingsportefeuille te Mook en Beuningen;
- De beleggingsportefeuille te Hoogerheide;
- De beleggingsportefeuille te Eersel en Best;
- De beleggingsportefeuille te Helvoirt;
- De beleggingsportefeuille te Rosmalen;
- De beleggingsportefeuille te Nijmegen;
- De beleggingsportefeuille te Schaijk;
- De beleggingsportefeuille te Maastricht;
- De beleggingsportefeuille te Son en Breugel.

zie hiervoor de bijzondere veilingvoorwaarden

Foto's
Downloads
DMS-#18620642-v1-Kostenoverzicht_beleggingsportefeuille_te_Hoogerheide.pdf tekstdocument
DMS-#18620730-v1-Kostenoverzicht_beleggingsportefeuilles_in_combinatie.pdf tekstdocument
DMS-#18630625-v1-Veilingvoorwaarden_ten_behoeve_van_het_internet_gehele_Cerentino_portefeuille_(met_uitzondering_van_Brinkmannpassage).pdf tekstdocument
DMS-#18630617-v1-Veilingvoorwaarden_ten_behoeve_van_het_internet_beleggingsportefeuille_Hoogerheide_-_Cerentino.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.