Admiraliteitskade 74 A Rotterdam

24

jun

2015

Admiraliteitskade 74 A
3063 ED Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 24 juni 2015
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 9 juni 2015 om 23:59.

Object

I. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op niveau 5 en de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Admiraliteitskade 74 A te 3063 ED Rotterdam

II. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats met nummer 288 op niveau 0, plaatselijk bekend Infirmeriestraat (ongenummerd) te Rotterdam

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens I. het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op niveau 5 en de berging op niveau -1, plaatselijk bekend Admiraliteitskade 74 A te 3063 ED Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie I, complexaanduiding 636-A, appartementsindex 10 II. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats met nummer 288 op niveau 0, plaatselijk bekend Infirmeriestraat (ongenummerd) te Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Kralingen, sectie I, complexaanduiding 636-A, appartementsindex 287
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Rijnmond-Randstad Zuid

Vendu Notarishuis
Kipstraat 54
3011RT Rotterdam

woensdag 24 juni 2015 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster:
Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming
Ontleend aan: 18780 datum in werking 21-10-1999
(Gegevens conform de gemeentelijke beperkingenregistratie)
Betrokken bestuursorgaan, de gemeente: Rotterdam

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Het appartementsrecht welk recht geeft op de parkeerplaats kan niet zonder toestemming van het bestuur aan derden die geen eigenaar zijn van een woning worden vervreemd.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komen de kosten conform de wet, waaronder het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten en achterstand bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum 21 juli 2015.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen en zijn gepubliceerd op veilingnotaris.nl.

Tot en met 9 juni 2015 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 21 juli 2015.

Foto's
Downloads
basisrapport.pdf tekstdocument
Kadastraal rapport Admiraliteitskade 74 A te Rotterdam.pdf tekstdocument
BIJZONDERE VEILINGVOORWAARDEN.pdf tekstdocument
energielabel.pdf tekstdocument
informatie gemeente Rotterdam.pdf tekstdocument
informatie kosten VvE 2.pdf tekstdocument
informatie kosten VvE.pdf tekstdocument
informatie VvE.pdf tekstdocument
Akte rectificatie ondersplitsing.pdf tekstdocument
Akte van hoofdsplitsing.pdf tekstdocument
Akte van ondersplitsing (parkeerplaatsen).pdf tekstdocument
Akte van ondersplitsing.pdf tekstdocument
Akte wijziging ondersplitsing.pdf tekstdocument
bodemrapport.pdf tekstdocument
info VvE.pdf tekstdocument
informatie kosten VvE garage.pdf tekstdocument
kostenoverzicht Admiraliteitskade 74 A te Rotterdam.pdf tekstdocument
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.