Berkenstraat 14 Winterswijk

17

nov

2015

Berkenstraat 14
7101 ST Winterswijk

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 17 november 2015
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 2 november 2015 om 23:59.

Object

een perceel grond met woonhuis en verder toebehoren, plaatselijk bekend Berkenstraat 14 te Winterswijk (postcode 7101 ST)

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Winterswijk sectie I nummer 13438, groot één are en zesentwintig centiare (1 a en 26 ca).
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 17 november 2015 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie zie de bijzondere veilingvoorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 29 december 2015
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Weeghel Doppenberg Notarissen - Doetinchem

Keppelseweg 1-3
7001 CE Doetinchem

mr. J.F.M. Schoot

Telefoonnummer 0314-372222
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Zie de bijlage bij Downloads.

Voor rekening van Verkoper komen alle kosten, met uitzondering van notarieel honorarium, de eventuele achterstallige lasten, de kadastrale rechten en de overdrachtsbelasting.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), en de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 16 oktober 2015 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 november 2015 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 29 december 2015.

Foto's
Downloads
Veilingvoorwaarden VWDK Winterswijk site def..pdf pdf-document
kostenoverzicht executieveiling Berkenstraat 14 te Winterswijk.pdf pdf-document
legenda ruimtelijkeplannen.nl.pdf pdf-document
informatie ruimtelijkeplannen.nl.pdf pdf-document
kaart Bodemloket.nl.pdf pdf-document
Uittreksel kadastrale kaart met omgevingskaart WINTERSWIJK I 13438.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.