Draaibrug 16 Aardenburg

26

jan

2016

Draaibrug 16
4527 PB Aardenburg

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 26 januari 2016
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Zeeland en Zuidelijke ZH-eilanden

Van der Valk Hotel Goes
Anthony Fokkerstraat 100
4462ET Goes

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 11 januari 2016 om 23:59.

Object

vrijstaande woning met aanbouw, tuin en ondergrond

Vanaf buitenzijde zichtbaar: gang, woonkamer, open keuken

Het huurbeding is ingeroepen jegens bekende/onbekende huurders, de beschikking is door de rechtbank afgegeven en deze wordt/is betekend.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Aardenburg sectie S nummer 37, groot 1 are 60 centiare
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Zeeland en Zuidelijke ZH-eilanden

Van der Valk Hotel Goes
Anthony Fokkerstraat 100
4462ET Goes

dinsdag 26 januari 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen - Vlissingen

Edisonweg 2a
4382 NW Vlissingen

mw. H.M.E. van der Weele

Telefoonnummer 0118-418110
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden Voor Executieveilingen zijn vastgesteld bij akte, op 16 maart 2015 opgemaakt door mr. G. Mulder, notaris te Leeuwarden. Een afschrift van die akte is ingeschreven ten kantore van de Dienst voor het kadaster en de openbare registers op 17 maart 2015 in het register Hypotheken 4 deel 65854 nummer 164.

Bijzondere voorwaarden

Voor rekening van Verkoper komen alle kosten, met uitzondering van notarieel honorarium, de eventuele achterstallige lasten, de kadastrale rechten en de overdrachtsbelasting.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 19 december 2015 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notaris.
Tot en met 11 januari 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notaris. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper uiterlijk 6 dagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10 % van de koopprijs met een minimum van € 5.000,-. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 maart 2016.

Foto's
Downloads
Proces-verbaal Van Vaststelling Veilingvoorwaarden Draaibrug 16 Aardenburg.pdf pdf-document
150316_Doorlopende tekst AVVE TRIP.pdf pdf-document
uittreksel_kadastrale_kaart_4527PB16_28-09-2015_11-34-05.pdf pdf-document
kostenoverzicht koper pand Draaibrug 16 Aardenburg.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.