Admiraal de Ruyterstraat 29 en 31 Schiedam

28

jan

2016

Admiraal de Ruyterstraat 29 en 31
Schiedam

Bedrijfsruimte + Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 28 januari 2016
vanaf 14:00
Online bieden Via BOG Auctions

Veilinglocatie

www.bog-auctions.com


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op woensdag 13 januari 2016 om 23:59.

Object

gedeeltelijk verhuurde bedrijfs- kantoorgebouw

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Kantoorruimte
Kadastrale gegevens Het (tijdelijk) recht van erfpacht, eindigende op eenendertig maart tweeduizend zevenentwintig, van een perceel grond gelegen te Schiedam, in eigendom toebehorend aan de gemeente Schiedam, plaatselijk bekend te 3115 HA Schiedam, Admiraal de Ruyterstraat 29 en 31, kadastraal bekend gemeente Schiedam, sectie N nummer 446, groot eenendertig are drie centiare, met de rechten van de erfpachter op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit kantoor-/bedrijfs- en opslagruimten met toebehoren,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

www.bog-auctions.com

donderdag 28 januari 2016 vanaf 14:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie De inzetpremie (plok) (inclusief eventueel verschuldigde omzetbelasting) bedraagt één procent (1%) van de Inzetsom. De inzetpremie wordt bij de Koper in rekening gebracht.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling donderdag 10 maart 2016
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Loyens & Loeff N.V. - Amsterdam

Fred. Roeskestraat 100
1076 ED Amsterdam

mr. R.H. Meppelink

Telefoonnummer 020-5785484
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Verkoper heeft de huurovereenkomst(en), m.b.t. de 1.105 m2 (Admiraal de Ruyterstraat 29) welke in gebruik is bij de buurman, vernietigt casu quo de nietigheid ingeroepen op grond van artikel 3:264 Burgerlijk Wetboek. Het risico dat deze vernietiging casu quo de nietigheid niet mogelijk is omdat het object al verhuurd was ten tijde van de hypotheekverlening of omdat de huidige verhuring niet op ongewone, voor de Verkoper meer bezwarende voorwaarden heeft plaatsgevonden, is voor rekening en risico van de Koper. Het exploit waarbij Verkoper de huurovereenkomst(en) vernietigt casu quo de nietigheid inroept van de betreffende huurovereenkomst is op te vragen bij de Veilingnotaris.

“In de bijzondere veilingvoorwaarden is abusievelijk opgenomen dat de circa 1.908 m2 (Admiraal de Ruyterstraat 31) verhuurd is voor EUR 43.560,- dit is onjuist en dient EUR 95.975,28 per jaar te zijn.”

Bijzondere voorwaarden

De bijzondere veilingvoorwaarden en het kostenoverzicht staan gepubliceerd onder de knop downloads.

Foto's
Downloads
DMS-#19518445-v1-Uittreksel_kadastrale_kaart_SCHIEDAM_N_446.PDF pdf-document
DMS-#19518448-v1-Kadastraal_bericht_object_SCHIEDAM_N_446.PDF pdf-document
DMS-#19518455-v1-Afschrift_openbaar_register_Hyp4_dl_40562_nr_8_reeks_ROTTERDAM.PDF pdf-document
DMS-#20575434-v1-Kostenoverzicht_Admiraal_de_Ruyterstraat_29_en_31_te_Schiedam.XLS Excel-document
DMS-#20585307-v1-UITTREKSEL_ten_behoeve_van_internetveilen_Admiraal_de_Ruyterstraat.DOCX bestand
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.