Antilopespoor 421 Maarssen

2

sep

2016

Antilopespoor 421
3605 VJ Maarssen

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 2 september 2016
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 18 augustus 2016 om 23:59.

Object

het appartementsrecht rechtgevend op het uitsluitend gebruik van de bovenwoning op de eerste en tweede etage met een terras aan de voorzijde en een terras aan de achterzijde, alsmede een separate berging op de begane grond aan de voorzijde van het gebouw.

Objectgegevens

Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Maarssen, sectie B, complexaanduiding 9194-A, appartementsindex 3
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

vrijdag 2 september 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Rhijn notarissen - Zeist

2e Dorpsstraat 58
3701 AB Zeist

Telefoonnummer 030-6920866 Faxnummer 030-6925176

Mevr. mr. A.M.E. Christiaanse

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

2016.0765

Voor rekening van Verkoper komen alle kosten, met uitzondering van notarieel honorarium, de eventuele achterstallige lasten, de kadastrale rechten en overdrachtsbelasting.

Mogelijk is er verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), en de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 30 juli 2016ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 18 augustus 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 14 oktober 2016.

VERENIGING VAN EIGENAARS
- Totale reservefonds € 30.842,39 . Reservefonds veilingappartement bedraagt € 10.842,65
- Maandelijkse servicekosten € 133,53.
- Achterstand in servicekosten (2015 en 2016 (t/m oktober 2016)) € 2.517,06
- Mutatiekosten: € 95,20.
. Bedoelde achterstand in 2015 en de lopende maanden 2016 t/m datum betaling koopprijs zijn voor rekening van de veilingkoper en zijn NIET in de kostenopgaaf begrepen.

HUURBEDING
Verkoper heeft het huurbeding ingeroepen jegens huurder en eventuele onbekende huurders/bewoners. Het verlof tot het inroepen van het huurbeding is verleend. In de beschikking is ondermeer het volgende bepaald:
Na betekening van de beschikking aan de huurder en onbekende huurders, gebruikers c.q. onderhuurders mag er eerst na een termijn van 14 dagen na betekening ontruimd worden. De betekening van de beschikking wordt aan de veilingkoper overgelaten en de veilingkoper accepteert de ontruimingstermijn.

Foto's
Downloads
Kostenopgaaf.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden Antilopespoor 421.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.