Boedapestlaan 9 IJsselstein

14

okt

2016

Boedapestlaan 9
3404 CA IJsselstein

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag vrijdag 14 oktober 2016
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op donderdag 29 september 2016 om 23:59.

Object

De woning gelegen op de tweede verdieping met een berging op de begane grond

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht kadastraal bekend gemeente IJsselstein, sectie B, complexaanduiding 1660-A, appartementsindex 9
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Vastgoedveiling Utrecht/Gooi

Van der Valk Hotel De Biltsche Hoek
De Holle Bilt 1
3732HM De Bilt

vrijdag 14 oktober 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Rhijn notarissen - Zeist

2e Dorpsstraat 58
3701 AB Zeist

Telefoonnummer 030-6920866 Faxnummer 030-6925176

Mevr. mr. A.M.E. Christiaanse

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

2016.0946.01

Voor rekening van Verkoper komen alle kosten, met uitzondering van notarieel honorarium, de eventuele achterstallige lasten, de kadastrale rechten en overdrachtsbelasting.

Mogelijk is er verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), en de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 10 september 2016 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 29 september 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 25 november 2016.

VERENIGING VAN EIGENAARS
- Totale reservefonds € 637.872,86 . Reservefonds veilingappartement bedraagt € 5.695,25.
- Maandelijkse servicekosten € 131,65.
- Mutatiekosten koper: € 129,90
- Achterstand in servicekosten (2015 en 2016 (t/m november 2016)) € 2.861,14. Bedoelde achterstand in 2015 en de lopende maanden 2016 t/m datum betaling koopprijs zijn voor rekening van de veilingkoper en zijn NIET in de kostenopgaaf begrepen.

Foto's
Downloads
Gemeente info.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden Boedapestlaan.pdf pdf-document
Kostenopgaaf.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.