Aldenhof 3575 Nijmegen

15

nov

2016

Aldenhof 3575
6537 AW Nijmegen

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 15 november 2016
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 31 oktober 2016 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning met twee balkons op de twee verdieping, plaatselijk bekend Aldenhof 3575 te 6537 AW Nijmegen, alsmede de berging op de begane grond.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Gemeente Hatert, sectie N, nummer 4756 A11
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 15 november 2016 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom € 88.000,-
Afmijnsom € 88.000,-
Gegund Ja

Lasten voor rekening koper

Omschrijving Jaarlijks Eenmalig/achterstallig
Eigenarenbelasting € 263,60 € 0,-
Rioolbelasting € 83,- € 0,-
WOZ Waarde € 0,- € 100.000,-
  € 346,60 € 100.000,-

Notariskantoor

Hoge van Gerven Notarissen - Nijmegen

Postbus 593
6500AN Nijmegen

mr. M.L. van de Geer

Telefoonnummer 024 3810710 Telefoonnummer 024-3810710
E-mailadres Stuur e-mail
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Voor rekening van Verkoper komen alle kosten, met uitzondering van notarieel honorarium, de eventuele achterstallige lasten, de kadastrale rechten en overdrachtsbelasting.

Mogelijk is er verhuurd in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), en de Bijzondere Veilingvoorwaarden.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 15 oktober 2016 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 31 oktober 2016 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bankrelatie te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.
Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs. De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 december 2016.

Bijzondere voorwaarden

Extra informatie:

- Informatie t.a.v. de VvE:
aandeel in het reservefonds: € 1321,82
achterstand 2015+2016: € 1037,74

- Het huurbeding is ingeroepen tegen bekende en onbekende huurders door de bank. Het verlof is verleend door de rechtbank

Foto's
Downloads
afschrift veilingvoorwaarden Aldenhof 3575 te Nijmegen.pdf pdf-document
Kostenmodel veiling Aldenhof 3575 te Nijmegen.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.