Batosweg 8-26 Putten

28

mrt

2017

Batosweg 8-26
3881 PX Putten

Recreatie

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 28 maart 2017
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 13 maart 2017 om 23:59.

Object

het recreatiechalet met tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Bato'sweg 8-26 te 3881 PX Putten

Objectgegevens

Soort object Recreatie
Kadastrale gegevens Gemeente Putten, sectie F, nummer 4000, groot 4 a 25 ca
Bezichtiging 10 maart 2017 10:00 – 12:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 28 maart 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom € 7.000,-
Gegund Ja

Notariskantoor

Hekkelman Notarissen N.V.

Oranjesingel 41
6511 NN Nijmegen

Telefoonnummer 024-3828486 Faxnummer 024-3828488
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. G.P.A. Stuyt

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

NADERE INFORMATIE OVER DIT VEILINGOBJECT:
MR. G.P.A. STUYT/ HEKKELMAN NOTARISSEN (ARNHEM): TEL: 026 - 3 777 111

Blijkens uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie staat op het adres niemand ingeschreven.

De gemeente Putten hanteert het beleid dat permanente bewoning niet is toegestaan.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches.
Achterstanden bij het park (zie download) worden niet via de notarisafrekening verrekend. U dient er wel rekening mee te houden dat deze wellicht nog op u worden verhaald als koper.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoor¬waarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden zijn vanaf 24 februari 2017 ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.
Tot en met 13 maart 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen. Zo een bod zou leiden tot onderhandse verkoop, geschiedt deze na voorafgaande rechterlijke goedkeuring en is er niettemin sprake van executieverkoop.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Binnen drie (3) werkdagen na de veiling dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 8 mei 2017.

Foto's
Downloads
Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Algemene Veilingvoorwaarden 2006.pdf pdf-document
kostenoverzicht koper.pdf pdf-document
Algemene Bepalingen Buitencentrum De Instuif.pdf pdf-document
kadastrale kaart.pdf pdf-document
bericht parkbeheerder_openstaande factuur.pdf pdf-document
energielabel.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
informatie gemeente.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.