Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Burg. Snellenstraat 9 Kortgene

27

jun

2017

Burg. Snellenstraat 9
4484 CX Kortgene

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 27 juni 2017
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom € 122.000,-
Afmijnsom  
Gegund Ja

Veilinglocatie

Vastgoedveiling Zeeland en Zuidelijke ZH-eilanden

Van der Valk Hotel Goes
Anthony Fokkerstraat 100
4462ET Goes

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 12 juni 2017 om 23:59.

Object

de halfvrijstaande woning aan de Burg. Snellenstraat 9 te 4484 CX Kortgene

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Kortgene, sectie F nummer 2473, groot 2 are 36 centiare
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Vastgoedveiling Zeeland en Zuidelijke ZH-eilanden

Van der Valk Hotel Goes
Anthony Fokkerstraat 100
4462ET Goes

dinsdag 27 juni 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom € 122.000,-
Afmijnsom  
Gegund Ja

Notariskantoor

Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen - Vlissingen

Edisonweg 2a
4382 NW Vlissingen

mw. H.M.E. van der Weele

Telefoonnummer 0118-418110
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Partnerkantoor

Van Heeswijk Notarissen

Telefoonnummer 010-4012255

Mevr. mr. S.S.F. Vijfvinkel

 
Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2006 Executieveilingen van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Blijkens uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie staat op het adres een tweetal personen ingeschreven.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper.
Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveilingen 2006 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 12 juni 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van
€ 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 7 augustus 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl

Foto's
Downloads
uittreksel_kadastrale_kaart_4484CX9_21-04-2017_16-34-02.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Burg. Snellenstraat 9 Kortgene kostenoverzicht koper.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.