Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Groot Haesebroekseweg 53 Wassenaar

20

jun

2017

Groot Haesebroekseweg 53
2243 EE Wassenaar

Woonhuis + Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 20 juni 2017
vanaf 12:00
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 5 juni 2017 om 23:59.

Object

De vrijstaande villa met dubbele garage, ondergrond, erf, tuin en verder aanbehoren,
plaatselijk bekend 2243 EE Wassenaar, Groot Haesebroekseweg 53,groot twintig are drie centiare (20a 3ca)

Objectgegevens

Soort object Woonhuis + Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Wassenaar, sectie F, nummer 5153
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

dinsdag 20 juni 2017 vanaf 12:00

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Mevr. mr. M.R. de Vries

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De bijzondere veilingvoorwaarden zijn de dato 19 mei 2017 gepubliceerd en zijn gepubliceerd op de website van BOG-auctions en onder ''downloads".

In afwijking van het bepaalde in artikel 9 lid 2 AVVI 2015 eindigt de Termijn van Beraad vijf werkdagen na de dag van de Veilingperiode of zoveel eerder als de Verkoper mocht hebben gegund.
Aan de koper in veiling worden extra vereisten gesteld met betrekking tot informatie verschaffing (onder andere financiering) ten aanzien van de koper of de kopende entiteit. Deze informatie zal één dag na de veiling door de koper moeten worden aangeleverd bij de met de veiling belaste notaris. Met het doen van een bieding stemt de koper expliciet in met de hiervoor omschreven extra vereisten en de daaruit voortvloeiende gevolgen en verplichtingen. Ten aanzien van de exacte informatie wordt te dezen verwezen naar de Website.

Let op! op 15 juni 2017 is een nieuw kostenoverzicht gepubliceerd.

***
In aanvulling op de bijzondere veilingvoorwaarden verwijzen wij naar de beschikking de dato 15 juni 2017 van de rechtbank Den Haag, waarin de voorzieningenrechter het verlof aan verkoper verleent om het huurbeding in te roepen tegen de huurder en de bekende en onbekende onderhuurders en hen veroordeelt met al het hunne en de hunnen te ontruimen en de woning, met afgifte van de sleutels, aan verkoper ter vrije beschikking te stellen. Tevens heeft de voorzieningenrechter bepaald dat gedurende een termijn van 6 maanden na de betekening van de beschikking aan de huurder en de bekende en onbekende onderhuurders niet ontruimd mag worden. Betekening wordt aan de koper op de veiling overgelaten.
In beginsel staat er geen hogere voorziening open tegen voornoemde beschikking, echter volledigheidshalve merken we op dat de beschikking niet onherroepelijk is.
***

Foto's
Downloads
Uittreksel Bijzondere veilingvoorwaarden BOG_Groot Haesebroekseweg 53 Wassenaar.pdf pdf-document
Bodeminformatie Groot Haesebroekseweg.pdf pdf-document
Kostenoverzicht per 15 juni 2017.pdf pdf-document
beschikking dd 15 juni 2017.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.