Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Vlaardingweg 51-53-55 Rotterdam

13

jul

2017

Vlaardingweg 51-53-55
Rotterdam

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 13 juli 2017
vanaf 14:00
Afslag donderdag 13 juli 2017
vanaf 14:30
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

www.bog-auctions.com


Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op woensdag 28 juni 2017 om 23:59.

Object

1. het erfpachtsrecht, eindigende op eenendertig december tweeduizend drieënvijftig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een bedrijfsruimte met kantoor, erf en verder aanbehoren, staande en gelegen aan de Vlaardingweg 51 te 3044 CJ Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AC nummer 840, groot veertien are drieënnegentig centiare, van welk perceel de erfpachtscanon bedraagt vierduizend vijfhonderd twintig euro en zes cent (€ 4.520,06) per kwartaal (per achtentwintig augustus tweeduizend zeven) en niet is afgekocht;

2. het erfpachtsrecht, eindigende op één oktober tweeduizend negenenveertig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een bedrijfsruimte met kantoor, erf en verder aanbehoren, staande en gelegen aan de Vlaardingweg 53 te 3044 CJ Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AC nummer 767, groot zestien are vierentachtig centiare, van welk perceel de erfpachtscanon bedraagt vijfduizend achtennegentig euro en eenendertig cent (€ 5.098,31) per kwartaal (per achtentwintig augustus tweeduizend zeven) en niet is afgekocht; en

3. het erfpachtsrecht, eindigende op negenentwintig september tweeduizend negenenveertig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een bedrijfsruimte met kantoor, erf en verder aanbehoren, staande en gelegen aan de Vlaardingweg 55 te 3044 CJ Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AC nummer 766, groot zesenveertig are zes centiare, van welk perceel de jaarlijkse erfpachtscanon bedraagt veertienduizend eenhonderd tien euro en eenenveertig cent (€ 14.110,41) (per eenendertig januari tweeduizend drie.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens 1. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AC nummer 840, groot veertien are drieënnegentig centiare, van welk perceel de erfpachtscanon bedraagt vierduizend vijfhonderd twintig euro en zes cent (€ 4.520,06) per kwartaal (per achtentwintig augustus tweeduizend zeven) en niet is afgekocht; 2. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AC nummer 767, groot zestien are vierentachtig centiare, van welk perceel de erfpachtscanon bedraagt vijfduizend achtennegentig euro en eenendertig cent (€ 5.098,31) per kwartaal (per achtentwintig augustus tweeduizend zeven) en niet is afgekocht; en 3. kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AC nummer 766, groot zesenveertig are zes centiare, van welk perceel de jaarlijkse erfpachtscanon bedraagt veertienduizend eenhonderd tien euro en eenenveertig cent (€ 14.110,41) (per eenendertig januari tweeduizend drie.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

www.bog-auctions.com

Inzet donderdag 13 juli 2017 vanaf 14:00
Afslag donderdag 13 juli 2017 vanaf 14:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van der Stap Notarissen - Rotterdam

Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 088 - 188 00 00 Faxnummer 088 - 188 00 01
E-mailadres Stuur e-mail

mr. M.R.H. Krans

Telefoonnummer 088-188 00 00
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.
Foto's
Downloads
AVVI 2015.pdf pdf-document
002 Veilingvoorwaarden AFSCHRIFT.pdf pdf-document
Kostenoverzicht_Vlaardingerweg51 53 en 55_Rotterdam.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.