Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Rietgorsstraat 4 's-Gravenhage

30

aug

2017

Rietgorsstraat 4
2496 ML 's-Gravenhage

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 30 augustus 2017
vanaf 14:00
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 15 augustus 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2496 ML 's-Gravenhage, Rietgorsstraat 4, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BG, sectie BG, nummer 4539, groot één are (1a) en drie en twintig centiaren (23ca);
het een/twee en dertigste (1/32e) onverdeeld aandeel in een mandelig perceel, uitmakende een achterstaat en achterpad nabij de Rietgorsstraat 4 te 's-Gravenhage, plaatselijk bekend Reuzenreigerstraat (ongenummerd) te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BG, sectie BG, nummer 4542, totaal groot twee are (2a) en vier en negentig centiaren (94 ca),

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Het woonhuis met ondergrond, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2496 ML 's-Gravenhage, Rietgorsstraat 4, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BG, sectie BG, nummer 4539, groot één are (1a) en drie en twintig centiaren (23ca); het een/twee en dertigste (1/32e) onverdeeld aandeel in een mandelig perceel, uitmakende een achterstaat en achterpad nabij de Rietgorsstraat 4 te 's-Gravenhage, plaatselijk bekend Reuzenreigerstraat (ongenummerd) te 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage BG, sectie BG, nummer 4542, totaal groot twee are (2a) en vier en negentig centiaren (94 ca),
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 30 augustus 2017 vanaf 14:00

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 10 oktober 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Alsmede AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

Blijkens uittreksel Gemeentelijke Basisadministratie staat op het adres een debiteur ingeschreven.

De Schuldeiser heeft in rechte verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter bij de rechtbank te Den Haag om het huurbeding te mogen inroepen. Bij beschikking van 17 augustus tweeduizend 2017 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op één maand na de datum van betekening van de beschikking.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 15 augustus 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 oktober 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mr. P.A.M. Tjon Sien Kie.

Foto's
Downloads
BAG.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_'S-GRAVENHAGE BG_BG_4539_02-06-2017_12-00-17.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
kostenoverzicht Rietgorsstraat 4 te 's-Gravenhage.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
2002-4-18 B02A0328 diverse.pdf pdf-document
2002-9-13 B02A0606 act ond.pdf pdf-document
2002-10-23 B02A0328 San eva.pdf pdf-document
2004-2-19 B03A0441 VBO.pdf pdf-document
2007-11-28 B07A0371 VWBO.pdf pdf-document
2007-11-28 B07A0371 VWBO.pdf pdf-document
2011-8-30 DELN110816 HO.pdf pdf-document
2015-4-22 152090-HO VBO.pdf pdf-document
0210150111875_1070_map1_00119003.pdf pdf-document
0210150111875_1140_map1_00119004.pdf pdf-document
LTO00247947.pdf pdf-document
LTO00248305.pdf pdf-document
LTO00381283.pdf pdf-document
LTO00381283.pdf pdf-document
LTO00437159.pdf pdf-document
LTO00439722.pdf pdf-document
LTO00446585.pdf pdf-document
LTO00446585.pdf pdf-document
LTO00449710.pdf pdf-document
LTO00449711.pdf pdf-document
LTO00449711.pdf pdf-document
LTO00452116.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.