Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Boddaertstraat 41 's-Gravenhage

12

sep

2017

Boddaertstraat 41
2522 HE 's-Gravenhage

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 12 september 2017
vanaf 13:30
Online bieden
Via Veilingcollectief
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op maandag 28 augustus 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Boddaertstraat 41 te 2522 HE 's-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente 's-Gravenhage, sectie AI, nummer 4307, groot 93 centiare

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens 's-Gravenhage, sectie AI, nummer 4307
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Randstad-Midden

Venduehuis 's-Gravenhage
Nobelstraat 5
2513BC 's-Gravenhage

dinsdag 12 september 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 9 oktober 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. P. van der Linden

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Blijkens uittreksel Basisregistratie Personen administratief onbewoond. Het registergoed is gesloten geweest op grond van de Opiumwet. Voor zover executant bekend is er geen hennepkwekerij aangetroffen in de woning. De sleutel van het registergoed is in het bezit van de politie.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Bij beschikking is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn is daarbij bepaald op één maand na de datum van betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 augustus 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op maandag 9 oktober 2017.

Foto's
Downloads
BAG-viewer Boddaertstraat 41 te 's-Gravenhage.pdf pdf-document
Bestemmingsplan.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Boddaertstraat 41 te 's-Gravenhage (nieuwe versie).pdf pdf-document
Energielabel (voorlopig).pdf pdf-document
Door gemeente verstrekte informatie.pdf pdf-document
kostenoverzicht Boddaertstraat 41 te 's-Gravenhage.pdf pdf-document
Veilingvoorwaarden Boddaertstraat 41 te 's-Gravenhage.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_'S-GRAVENHAGE AI_AI_4307_07-06-2017_17-11-05.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.