19

sep

2017

Ashorst 16A
6562 KV Groesbeek

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag dinsdag 19 september 2017
vanaf 13:30
Online bieden Via Veilingcollectief

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op maandag 4 september 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond, erf, tuin en verder toebehoren, plaatselijk bekend Ashorst 16A te 6562 KV Groesbeek,

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Groesbeek, sectie Q, nummer 120, groot twaalf are en dertig centiare (12.30 a);
Bezichtiging Niet mogelijk

Kaart en omgeving

Veiling

Openbare Verkoop Oost

Hotel- en Congrescentrum Papendal
Papendallaan 3
6816VD Arnhem

dinsdag 19 september 2017 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 16 oktober 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. E. Deurloo

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Uit het taxatierapport is het volgende gebleken:
"De woning is bij het kadaster verticaal gesplitst. In de praktijk loopt de verdieping van de Ashorst 16 a deels boven de begane grond van de Ashorst 16.
In het voorhuis (Ashorst 16) woont de moeder van de eigenaar van de Ashorst 16a. Deze woningen zijn binnendoor verbonden met een afsluitbare deur.
De woning Ashorst 16a (…) is niet voorzien van eigen gas, water en elektra aansluitingen. Deze komen via de voorgelegen woning Ashorst 16 en wordt verrekend via tussen meters.
(…)
De woning is gelegen in natuurgebied "De Bruuk" een moerasgebied van ca 100 ha tussen Breedeweg en De Horst gevoed door kwelwater uit de omliggende heuvels. De grondwaterstand is hierdoor zeer hoog waardoor er veel optrekkend vocht is."

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Op verzoek van de executant wordt voorts het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 september 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 oktober 2017.

Foto's
Geen foto's beschikbaar.
Downloads
BAG Ashorst 16a Groesbeek.pdf pdf-document
Bodemloketrapport 16a.pdf pdf-document
Energielabel.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_GROESBEEK_Q_120.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
kostenoverzicht Ashorst 16A te Groesbeek.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Ashorst 16A te Groesbeek.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
ontvangen informatie makelaar.pdf pdf-document
WKPB.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.