Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Langezand 39 Lelystad

15

nov

2017

Langezand 39
8223 WD Lelystad

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 15 november 2017
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 31 oktober 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Langezand 39 te 8223 WD Lelystad,
welk perceel volgens de kadastrale registratie is belast met vier (4) zakelijke rechten als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht (oud) ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander Infra N.V., statutair gevestigd te Arnhem (tweemaal), de naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage.

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Gemeente Lelystad, sectie K, nummer 1623, groot een are en een en tachtig centiaren (01a, .81ca). welk perceel volgens de kadastrale registratie is belast met een beperkt zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap Liander Infra N.V., statutair gevestigd te Arnhem, welk perceel volgens de kadastrale registratie tevens is belast met een beperkt zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de naamloze vennootschap Vitens N.V., statutair gevestigd te Zwolle, , welk perceel volgens de kadastrale registratie tevens is belast met een beperkt zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder B van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid KPN B.V., statutair gevestigd te 's-Gravenhage,
Bezichtiging Niet mogelijk
Externe links

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 15 november 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Voor rekening verkoper.
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 12 december 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: het is (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

Uit het taxatierapport blijkt dat er sprake is van lekkageplekken in de keuken en woonkamer.

Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding zal bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank worden ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 31 oktober 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 12 december 2017

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Voorlopig energielabel.pdf pdf-document
BAG viewer Langezand 39 te Lelystad.pdf pdf-document
Bodemloketrapport.pdf pdf-document
Kadastrale Kaart.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen.pdf pdf-document
gemeente gegevens vervolg.pdf pdf-document
gemeente gegevens.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.