Zweedsestraat 66 A 01 Rotterdam

22

nov

2017

Zweedsestraat 66 A 01
3028 TW Rotterdam

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 22 november 2017
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 7 november 2017 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA complexaanduiding 1888-A, appartementsindex 2, omvattende:
a. het vijfendertig/éénhonderdste (35/100e ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met de daarop gebouwde opstallen, gelegen aan de Zweedsestraat nummer 66 a en b, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, nummer 979, groot één are vierenveertig centiare;
b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en slaapetage op de derde verdieping met verder toebehoren, volgens kadastraal bericht Zweedsestraat 66a te 3028 TW Rotterdam, plaatselijk bekend Zweedsestraat 66a 01 te 3028 TW Rotterdam,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA complexaanduiding 1888-A, appartementsindex 2, omvattende: a. het vijfendertig/éénhonderdste (35/100e ) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit een perceel grond met de daarop gebouwde opstallen, gelegen aan de Zweedsestraat nummer 66 a en b te Rotterdam, ten tijde van splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AA, nummer 979, groot één are vierenveertig centiare; b. het recht op het uitsluitend gebruik van de woning gelegen op de eerste verdieping en slaapetage op de derde verdieping met verder toebehoren, volgens kadastraal bericht Zweedsestraat 66a te 3028 TW Rotterdam, plaatselijk bekend Zweedsestraat 66a 01 te 3028 TW Rotterdam,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 22 november 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

In het taxatierapport is het volgende vermeld:
"Op de begane grond is scheurvorming geconstateerd welke kunnen duiden op funderingsproblemen. Daarnaast zijn er vochtproblemen bij de erker aan de zijgevel, roestvorming bij de stalen ramen en hout-/schilderwerk is in minder goede staat. Tot voor kort werd de woning als hennepplantage gebruikt.".

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE pro memorie.
Bijdrage VvE per maand/kwartaal pro memorie. Mutatiekosten pro memorie.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 7 november 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 december 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mevr. V.D. Sibbes.

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 4397 nr 82 reeks ROTTERDAM Zweedsestraat 66 A 01 te Rotterdam.pdf pdf-document
BAG Zweedsestraat 66 A 01 te Rotterdam.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Zweedsestraat 66 A 01 te Rotterdam.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Zweedsestraat 66 A 01 te Rotterdam.pdf pdf-document
Engergielabel Zweedsestraat 66 A 01 te Rotterdam.pdf pdf-document
Ruimtelijkeplannen Zweedsestraat 66 A 01 te Rotterdam.pdf pdf-document
Splitsingsakte Zweedsestraat 66 A 01 te Rotterdam.pdf pdf-document
WKPB Zweedsestraat 66A te Rotterdam.pdf pdf-document
kostenoverzicht Zweedsestraat 66 A 01 te Rotterdam.pdf pdf-document
Veilingadvertentie.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.