Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Buitenom 149 Zoetermeer

22

nov

2017

Buitenom 149
2711 JP Zoetermeer

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 22 november 2017
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 7 november 2017 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, complexaanduiding 5723-A, appartementsindex 72, omvattende:
(a) het zesenzeventig tienduizendste (76/10.000 e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, complexaanduiding 5723-A, appartementsindex 4, omvattende:
(i) het éénhonderdéénentachtig éénduizendste (181/1.000e) onverdeeld aandeel in de Registergoederen (zoals gedefinieerd in de splitsingsakte);
(ii) het recht op het uitsluitend gebruik van negentig (90) woningen gelegen op de tweede tot en met de vierentwintigste verdieping van Toren A met inpandige bergingen op min één (-1) nivo, de begane grond en tussenverdieping, alsmede de overige bijbehorende voorzieningen, plaatselijk bekend Buitenom 21 tot en met 199 (oneven nummers) te Zoetermeer:
(b) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de achttiende verdieping van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2711 JP Zoetermeer, Buitenom 149;
2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, complexaanduiding 5723-A, appartementsindex 121, omvattende:
(a) het vier/tienduizendste (4/10.000 e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder sub 1.a. omschreven gemeenschap;
(b) het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de tussenverdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Buitenom (ongenummerd) te Zoetermeer,

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens 1. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, complexaanduiding 5723-A, appartementsindex 72, omvattende: (a) het zesenzeventig tienduizendste (76/10.000 e) onverdeeld aandeel in de gemeenschap, bestaande uit het appartementsrecht, ten tijde van de ondersplitsing kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, complexaanduiding 5723-A, appartementsindex 4, omvattende: (i) het éénhonderdéénentachtig éénduizendste (181/1.000e) onverdeeld aandeel in de Registergoederen (zoals gedefinieerd in de splitsingsakte); (ii) het recht op het uitsluitend gebruik van negentig (90) woningen gelegen op de tweede tot en met de vierentwintigste verdieping van Toren A met inpandige bergingen op min één (-1) nivo, de begane grond en tussenverdieping, alsmede de overige bijbehorende voorzieningen, plaatselijk bekend Buitenom 21 tot en met 199 (oneven nummers) te Zoetermeer: (b) het recht op het uitsluitend gebruik van de woning op de achttiende verdieping van het gebouw en verder toebehoren, plaatselijk bekend te 2711 JP Zoetermeer, Buitenom 149; 2. het appartementsrecht, kadastraal bekend gemeente Zoetermeer, sectie C, complexaanduiding 5723-A, appartementsindex 121, omvattende: (a) het vier/tienduizendste (4/10.000 e) onverdeeld aandeel in de hiervoor onder sub 1.a. omschreven gemeenschap; (b) het recht op het uitsluitend gebruik van de berging op de tussenverdieping en verder toebehoren, plaatselijk bekend Buitenom (ongenummerd) te Zoetermeer,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 22 november 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. V.D. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: de debiteur staat ingeschreven.
.
Wellicht wordt er in strijd met het in de hypotheekakte opgenomen huurbeding verhuurd. Het verzoekschrift voor verlof tot het inroepen van het huurbeding is bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank ingediend. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Het verlof voor het huurbeding tegen de onbekende huurders c.q. onderhuurders is toegekend.
De termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 BW zal worden gesteld op 3 (drie) dagen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches en eventuele achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum .

Achterstand VvE tot en met oktober 2017 volgens opgave van de VvE € 2.510,73.
Bijdrage VvE per maand € 114,21. Mutatiekosten pro memorie.
Aandeel in het reservefonds € 1.364,25.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 7 november 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 15.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 december 2017.

Info: www.veilingnotaris.nl
Van Heeswijk Notarissen N.V., Weena 592, Postbus 1330, 3000 BH Rotterdam, tel. 010-22 40 900, fax 010-22 40 901, in behandeling bij mevr. V.D. Sibbes.

Foto's
Downloads
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 40820 nr 69 reeks ZOETERMEER Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 50055 nr 13 Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Afschrift openbaar register Hyp4 dl 52828 nr 196 Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Akte van hoofdsplitsing Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Akte van ondersplitsing Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
BAG Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Bodemloket Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Energielabel Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_ZOETERMEER_C_5723_21-06-2017_11-40-14 Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Ruimtelijke plannen Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
kostenoverzicht 78266.pdf pdf-document
WKPB Buitenom 149 te Zoetermeer.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.