Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Zwaluwstraat 4 en (ongenummerd) Spijkenisse

22

nov

2017

Zwaluwstraat 4 en (ongenummerd)
3201 VV Spijkenisse

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 22 november 2017
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 7 november 2017 om 23:59.

Object

het woonhuis met ondergrond alsmede een perceel erf en tuin, gelegen nabij de woning en verder toebehoren plaatselijk bekend te 3201 VV Spijkenisse, Zwaluwstraat 4 en (ongenummerd) te Spijkenisse

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens -kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D nummer 2438, groot één (1) are en zesendertig centiare (36 ca); -kadastraal bekend gemeente Spijkenisse, sectie D, nummer 7373, groot zesendertig centiare (36 ca)
Bezichtiging 7 november 2017 11:00 – 12:00
17 november 2017 16:00 – 17:00

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 22 november 2017 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 19 december 2017
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van Heeswijk Notarissen N.V. - Rotterdam

"Plaza", Weena 592
3012CN Rotterdam

Telefoonnummer 010-2240900 Faxnummer 010-2240901
E-mailadres Stuur e-mail

Dhr. mr. P.A.M. Tjon Sien Kie

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

almede de AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: debiteur staat ingeschreven en het is voorts (mogelijk) verhuurd en/of in gebruik gegeven aan derden.

De Schuldeiser heeft in rechte verlof gevraagd aan de voorzieningenrechter bij de rechtbank te Rotterdam om het huurbeding te mogen inroepen. Bij beschikking van 10 november 2017 is verlof verleend om het huurbeding te mogen inroepen en de termijn als bedoeld in artikel 3:264 lid 6 van het Burgerlijk Wetboek is daarbij bepaald op 30 dagen na betekening van de beschikking. Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd. De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt het notarieel honorarium, de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches, de eventuele ontruimingskosten.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 7 november 2017 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 19 december 2017.

Foto's
Downloads
BAG Zwaluwstraat 4.pdf pdf-document
Bodemloket Zwaluwstraat 4.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Zwaluwstraat 4.pdf pdf-document
energielabel Zwaluwstraat 4.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Zwaluwstraat 4.pdf pdf-document
kostenoverzicht Zwalusstraat 4 te Spijkenisse.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden Zwaluwstraat 4 te Spijkenisse.pdf pdf-document
info WKPB.pdf pdf-document
Kadastrale_Kaart_SPIJKENISSE_D_2438_19-09-2017_16-16-15.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.