Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
het polyester kajuitzeiljacht genaamd INSAHLA, met brandmerk  Makkum

19

sep

2018

het polyester kajuitzeiljacht genaamd INSAHLA, met brandmerk
8754 HA Makkum

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 19 september 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op dinsdag 4 september 2018 om 23:59.

Object

Het polyester kajuitzeiljacht genaamd INSAHLA, met brandmerk "11461 B G 2003", bestemd voor de pleziervaart, type schip Hanse 401, gebouwd te onbekend, in het jaar tweeduizend op de bouwwerf Yachtcentrum Greifswald, hebbende een dek en mast, volgens het Kadaster en de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt met als inrichting: een salon, dinette, kombuis, zes slaapplaatsen, een toilet- en doucheruimte, en een motorruimte, met een lengte over alles van alf meter en achtennegentig centimeter (11,98 m), een breedte van drie meter en vijfennegentig centimeter (3,95 m), en een diepgang van een meter en achtennegentig centimeter (1,98 m) ten tijde van de registratie voortbewogen door een VOLVO PENTA motor, type MD 2040-C, met motornummer: 5102932325, aangebracht op het motorblok, hebbende een vermogen van negenentwintig Kilowatt (29 KW), is veertig Paardenkrachten (40 PK) met een verplaatsing van ongeveer een kubieke meter (1m3),
en dat met al het scheepstoebehoren als bedoeld in artikel 8:1 lid 4 BW, voor zover aanwezig, hierna aan te duiden als: het "Schip".

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Brandmerk "11461 B G 2003"
Bezichtiging 3 september 2018 11:00 – 14:00
14 september 2018 11:00 – 14:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 19 september 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie voor rekening van verkoper
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling dinsdag 16 oktober 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. mr. B. Gerrissen-Prins

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI)

Bijzondere voorwaarden

De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens.
Het Schip ligt in de jachthaven Alpha Sail Makkum te 8754 HA Makkum, Strânwei 17. Het Schip ligt aan land. De stallingsplek is beschikbaar tot: in overleg met de jachthaven. Er is op dit moment geen beschikbare ligplaats in de jachthaven.

De executant heeft onderzoek gedaan naar de gebruikssituatie van het Schip. Daarbij is het de executant niet gebleken dat het Schip aan een derde in (onder)huur en/of gebruik is afgestaan.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot publicatiekosten, eventuele bezichtigingskosten, afslagersloon, zaalhuur, exploit-en royementskosten, eventuele advocaatkosten en het notarieel honorarium. De jachthaven Alpha Sail Makkum oefent zijn retentierecht uit op het Schip i.v.m. achterstallige stallingsgelden, openstaand saldo: EUR 3.115,00. Bij tewaterlating zullen transport en kraankosten berekend worden voor het Schip en de mast. Voor rekening van de executant komt de inzetpremie.
Voor zover Verkoper bekend, is terzake van de levering geen omzetbelasting verschuldigd.
Alle verschuldigde omzetbelasting ter zake van de verkrijging van het Registergoed is voor rekening van Koper.
Aan omzetbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op de Omzetbelasting 1968, of de wetten die daarvoor in de plaats komen.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 4 september 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo
een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs, met een minimum van € 5.000,00.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 16 oktober 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., "W200" Weena 220, 3012 NJ Rotterdam, tel. 010-2001710, in behandeling bij mw. mr. B. Gerrissen-Prins.

Foto's
Downloads
AVVESI 2014.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Info Havenmeester.pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.