Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Molenweg 2 81/Paviljoenweg 2H81 Wedde

17

okt

2018

Molenweg 2 81/Paviljoenweg 2H81
9698 XV/9 Wedde

Recreatie

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 17 oktober 2018
vanaf 09:30
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 2 oktober 2018 om 23:59.

Object

de recreatiewoning en verder toebehoren, staande en gelegen in het Villapark Weddermeer, plaatselijk bekend als 9698 XV Wedde, Molenweg 2 81 en 9698 XX Wedde, Paviljoenweg 2 H81, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie D, nummer 3740 ter grootte van vier are en twintig centiare (4 a 20 ca),

Objectgegevens

Soort object Recreatie
Kadastrale gegevens De recreatiewoning en verder toebehoren, staande en gelegen in het Villapark Weddermeer, plaatselijk bekend als 9698 XV Wedde, Molenweg 2 81 en 9698 XX Wedde, Paviljoenweg 2 H81, kadastraal bekend gemeente Wedde, sectie D, nummer 3740 ter grootte van vier are en twintig centiare (4 a 20 ca),
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 17 oktober 2018 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S. de Jong

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

AVVI 2015

Bijzondere voorwaarden

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: administratief onbewoond.

Het registergoed heeft de bestemming recreatie. Permanente bewoning is niet mogelijk.

De vereniging: "Villapark Weddermeer", gevestigd te Wedde is geen vereniging als bedoeld in boek 5:112 van het Burgerlijk Wetboek, waardoor de koper niet kan worden verplicht om lid te worden van deze vereniging, hoewel de eigenaren van de diverse registergoederen op grond van de nadere bepalingen beheervereniging lid dienen te worden van eerdergenoemde vereniging. Volgens opgave van de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren bedraagt de bijdrage: p.m.
Eventuele achterstallige bijdragen aan de Vereniging Villapark Weddermeer worden niet bij de koper in rekening gebracht. Het wordt aan de koper op de veiling overgelaten of hij lid wordt van de betreffende vereniging van eigenaren en of hij de daarmee verband houdende bijzondere bepalingen wenst te accepteren/honoreren.
Accepteren van deze bepalingen kan van belang zijn voor koper om optimaal gebruik te kunnen maken van het Registergoed. Het al dan niet accepteren van deze bepalingen kan nimmer tot gevolg hebben dat koper zich kan onttrekken aan zijn verplichte bijdragen aan een correct park management op het villapark.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 2 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen via het internetplatform van Nationale Vastgoed Veiling en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 27 november 2018.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., Weena 220, Postbus 2560, 3000 CN Rotterdam, tel. 010 2001 708, in behandeling bij mevrouw Sabina de Jong.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
AVVI 2015.pdf pdf-document
bag-viewer-Paviljoenweg 2 H81 (molenweg 2 91 Wedde).pdf pdf-document
Bodemloketrapport Paviljoenweg 2 H81 (Molenweg 2 81 Wedde).pdf pdf-document
Energielabel Molenweg 2 81 Wedde.pdf pdf-document
energielabel Paviljoenweg 2 H81.pdf pdf-document
plattegrond villapark.pdf pdf-document
ruimtelijke plannen Paviljoenweg 2 H81 Wedde (Molenweg 2 81 Wedde).PNG afbeelding
Bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Van Villapark ontvangen mail informatie.pdf pdf-document
Van gemeente ontvangen mail informatie.pdf pdf-document
kostenoverzicht Molenweg 2-81 Wedde.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.