Ambachtweg 33 Moordrecht

6

nov

2018

Ambachtweg 33
2841 MB Moordrecht

Bedrijfsruimte + Kantoorruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 6 november 2018
vanaf 14:00
Afslag dinsdag 6 november 2018
vanaf 14:15
Online bieden Via BOG Auctions

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet mogelijk.

Object

De bedrijfshal met kantoorruimte in twee lagen, entresol, eigen parkeerplaatsen, (onder)grond en verder toebehoren, plaatselijk bekend Ambachtweg 33 te 2841 MB Moordrecht, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummer 5283, groot twee are vierentwintig centiare alsmede het tweehonderd eenentwintig/vijfduizend zevenhonderd twintigste onverdeeld aandeel in de mandeligheid, betreffende een toegangsweg en parkeerplaatsen, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummer 5287, geheel groot vijfenvijftig are vijfendertig centiare.

De verkoper heeft op 2 november 2018 kennisgenomen van de twee op de veilingsite en in de brochures vermelde huurovereenkomsten bedrijfsruimte met betrekking tot de registergoederen aan respectievelijk de Oostpolderweg 6 te Moordrecht en de Ambachtweg 33 te Moordrecht. De verkoper beroept zich in zijn hoedanigheid van beslaglegger op de onverbindendheid van de rechten en beperkingen voortvloeiend uit de hiervoor genoemde twee huurovereenkomsten (artikel 505 lid 2 Rv; verhuur na beslag). Subsidiair heeft de verkoper de huurovereenkomsten met een beroep op de artikelen 3:50 juncto 3:45 BW (actio pauliana) vernietigd.

Aan de koper wordt de bevoegdheid overgelaten de uit genoemd beroep op de onverbindendheid dan wel uit de vernietiging voortvloeiende aanspraken tegenover derden voor eigen rekening en risico geldend te maken.

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte + Kantoorruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummer 5283, groot twee are vierentwintig centiare alsmede het tweehonderd eenentwintig/vijfduizend zevenhonderd twintigste onverdeeld aandeel in de mandeligheid, betreffende een toegangsweg en parkeerplaatsen, kadastraal bekend gemeente Moordrecht, sectie C, nummer 5287, geheel groot vijfenvijftig are vijfendertig centiare.
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Veiling

BOG Auctions

Inzet dinsdag 6 november 2018 vanaf 14:00
Afslag dinsdag 6 november 2018 vanaf 14:15

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van der Stap Notarissen - Rotterdam

Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 088 - 188 00 00 Faxnummer 088 - 188 00 01
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. drs. C.M.P. Poppelaars

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.
Foto's
Downloads
002 veilingvoorwaarden AFSCHRIFT.pdf pdf-document
Kostenoverzicht_Ambachtweg33_Moordrecht 02-10-2018.pdf pdf-document
geanonimiseerde huurovereenkomst Ambachtweg 33 te Moordrecht.pdf pdf-document
aangepaste brochure VEILING AMBACHTWEG 33 05-11-2018.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.