Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Markendaalseweg 22 B7 Breda

12

nov

2018

Markendaalseweg 22 B7
4811 KC Breda

Appartement

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag maandag 12 november 2018
vanaf 13:30
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Veilinglocatie

Openbare Verkoop Zuid-West

Zalencentrum De Raayberg
Antwerpsestraatweg 267
Bergen op Zoom

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is vertreken op zondag 28 oktober 2018 om 23:59.

Object

het appartementsrecht, rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste verdieping met berging en een parkeerplaats in de parkeerkelder (niveau-1), plaatselijk bekend als 4811 KC Breda, Markendaalseweg 22B 7.

Objectgegevens

Soort object Appartement
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Breda, sectie F, complexaanduiding 1913-A, appartementsindex 9,
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Openbare Verkoop Zuid-West

Zalencentrum De Raayberg
Antwerpsestraatweg 267
Bergen op Zoom

maandag 12 november 2018 vanaf 13:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling maandag 10 december 2018
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. Sibbes

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVE 2017 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Er is een aantekening bij het Kadaster:
Publiekrechtelijke beperking
Landelijke Voorziening Melding, bevel, beschikking of vordering Wet bodembescherming
Betrokken gemeente Breda
Afkomstig uit stuk KW20051219.0150
Ingeschreven op 19-12-2005.

De gebruikssituatie van het Registergoed is - voor zover Verkoper bekend (mede op basis van de Basisregistratie Personen) - als volgt: er staat een persoon ingeschreven.

Op verzoek van de executant wordt het huurbeding ingeroepen tegen alle ingeschreven entiteiten alsmede tegen alle onbekende zakelijke (onder)huurders en/of gebruikers middels het uitbrengen van een exploit. In dit exploit wordt tevens de ontruiming aangezegd.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van de koper. De verkoper staat niet in voor kopers bevoegdheid tot ontruiming. Er vindt geen verrekening plaats van huren, servicekosten en/of waarborgsommen.

Voor zover verkoper bekend, is over de verkrijging van voormeld registergoed geen omzetbelasting, maar wel overdrachtsbelasting verschuldigd.
De overdrachtsbelasting bedraagt 2% over de koopsom en wordt nimmer geacht in het bod te zijn begrepen. Aan overdrachtsbelasting is verschuldigd het bedrag dat door de belastingdienst of de belastingrechter wordt vastgesteld met toepassing van de Wet op belastingen van rechtsverkeer.

Voor rekening van koper komt:
- het notarieel honorarium;
- de kadastrale kosten, alsmede de kosten van de kadastrale recherches;
- de eventuele ontruimingskosten;
- de achterstallige bijdragen bij de VvE over het aan de betaaldatum voorafgaande boekjaar en het lopende boekjaar tot en met de betaaldatum.

Achterstand VvE volgens opgave van de VvE € 1.935,84
Bijdrage VvE € 130,02 per maand.
Aandeel reservefonds € 1.910,95

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden voor Executieverkopen 2017 (AVVE), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met 28 oktober 2018 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Zoals bekend, dienen alle bieders en mijners te voldoen aan de vereisten voor het uitbrengen van biedingen en voorts zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan, dient door de hoogste bieder (voor zover nog niet gedaan) binnen drie (3) werkdagen na de veiling een waarborgsom te worden gestort casu quo een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 10% van de koopprijs met een minimum van € 5.000,00.

Aan bovenstaande vereisten zal strikt de hand gehouden worden. Bieders dan wel mijners die aan bovengestelde voorwaarden niet (tijdig) voldoen, ook al zijn het bij de notaris bekende bieders dan wel mijners, lopen het risico te worden afgewezen.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op 10 december 2018.

Foto's
Downloads
AVVE 2017.pdf pdf-document
bag-viewer-Markendaalseweg 22B7 Breda.pdf pdf-document
bijzondere veilingvoorwaarden.pdf pdf-document
Bodemloketrapport Markendaalseweg 22B7 Breda.pdf pdf-document
Ruimtelijke planne Markendaalseweg 22B7 Breda.pdf pdf-document
splitsingsakte.pdf pdf-document
uittrekselkadastralekaart Breda-F-1913-9.pdf pdf-document
zoek uw energielabel voorlopig A.pdf pdf-document
kostenoverzicht Markendaalseweg 22B7 Breda.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.