Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
Oosterkade 97 Rotterdam

18

apr

Oosterkade 97
Rotterdam

Woonhuis

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet donderdag 18 april 2019
60 dagen vanaf 11:00
Afslag donderdag 18 april 2019
60 dagen vanaf 11:15
Online bieden
Nationalevastgoedveiling.nl
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot woensdag 3 april 2019 om 23:59.

Object

het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de woning op de eerste woonlaag met berging, plaatselijk bekend Oosterkade 97 te 3011 TV Rotterdam, kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AH, complexaanduiding 343-A, appartementsindex 23, uitmakende het zeshonderd negenenzestig/honderdduizendste aandeel in de gemeenschap bestaande uit het recht van erfpacht, eindigende op één juli tweeduizend vijf en tachtig van een perceel grond, eigendom van de gemeente Rotterdam, met de rechten van de erfpachters op de zich op die grond bevindende opstallen, bestaande uit woningen, bedrijfsruimten, parkeerplaatsen, bijzondere ruimten en dakappartementen, plaatselijk bekend als Oosterkade/Maasboulevard te Rotterdam, ten tijde van de splitsing in appartementsrechten kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AH, nummer 341, groot drie en zeventig are en tachtig centiaren, van welk recht de verplichting tot betaling van de erfpachtscanon is afgekocht tot een juli tweeduizend zesendertig

Objectgegevens

Soort object Woonhuis
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Rotterdam, sectie AH, complexaanduiding 343-A, appartementsindex 23
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Nationalevastgoedveiling.nl

Inzet donderdag 18 april 2019 vanaf 11:00
Afslag donderdag 18 april 2019 vanaf 11:15

Online bieden via Nationalevastgoedveiling.nl

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van der Stap Notarissen - Rotterdam

Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 088 - 188 00 00 Faxnummer 088 - 188 00 01
E-mailadres Stuur e-mail

mr. M.R.H. Krans

Telefoonnummer 088-188 00 00
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

De titel op basis waarvan de veiling plaatsvindt is uitvoerbaar bij voorraad verklaard maar nog niet in kracht van gewijsde gegaan. Het risico bestaat zodoende dat deze titel alsnog komt te vervallen. Een mogelijk gevolg daarvan is dat de veilingkoper geen eigenaar van de te veilen onroerende zaken kan worden c.q. geen eigenaar van de te veilen onroerende zaken is geworden, ook al heeft de juridische levering aan de veilingkoper reeds plaatsgevonden. Door te bieden in het kader van de veiling accepteert de veilingkoper dit risico, komt dit risico geheel voor rekening van de veilingkoper en vrijwaart de veilingkoper de verkoper en de veilingnotaris terzake.

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Oosterkade 97, te Rotterdam

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Van der Stap Notarissen - Rotterdam
t.a.v. mr. M.R.H. Krans
Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam