Woonschip De Deugniet Andel

23

apr

2019

Woonschip De Deugniet
Andel

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 23 april 2019
vanaf 10:30
Afslag dinsdag 23 april 2019
vanaf 10:45
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet mogelijk.

Object

Bij de afbeeldingen is een afbeelding geplaatst van de maatvoering van het woonschip, dit betreft de 3e afbeelding. De maatvoering is bij benadering en dus niet exact opgesteld. In de online openbare dataroom is een plattegrond toegevoegd van het woonschip. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze informatie. Het woonschip wordt in leegstaat verkocht.

het teboekgestelde betonnen woonschip van Nederlandse Nationaliteit, kadastraal bekend (brandmerk) 11315 B G 2003, genaamd ‘De Deugniet’, met een lengte van eenentwintig meter en vier centimeter (21,04 meter) en een breedte van zeven meter en vier centimeter (7,04 meter), een inrichting bestaat uit een bovenste laag met vier (4) vertrekken, keuken, toilet en een buitenterras en een onderste laag met vijf (5) vertrekken/kamers, badkamer en ketelruimte, gebouwd op een drijvend betonnen ponton en voorzien van kettingen en kabels, bestemd om het schip duurzaam te dienen terwijl voortbewegingswerktuigen, scheepstoebehoren, navigatie- en communicatiemiddelen ontbreken;

Let op! de veiling van dit woonschip vindt plaats zonder ligplaatsvergunning. De koper dient zelf zorg te dragen voor een eventueel benodigde ligplaatsvergunning.

Belangrijke informatie
De openbare verkoop geschiedt op verzoek van de gemeente Zaltbommel, kantoorhoudende te 5301 LB Zaltbommel aan de Hogeweg 11, te dezer zake woonplaats kiezende ten kantore van Van der Stap Notarissen B.V., Weena 690 te Rotterdam, en uit hoofde van het executoriaal beslag op het woonschip, ten verzoeke van de gemeente Zaltbommel gelegd bij proces-verbaal van inbeslagneming van 8 juli 2016, ingeschreven in de openbare registers voor schepen in register Hypotheken 3, deel 50167, nummer 131. Het beslag is gelegd ten laste van Helaire Prudence Catharine Maria Sturm, thans zonder bekende woon- en verblijfplaats, die krachtens het beslag per 13 maart 2019 € 106.572,70 aan de gemeente Zaltbommel verschuldigd is.

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend (brandmerk) 11315 B G 2003, genaamd ‘De Deugniet’
Bezichtiging 9 april 2019 15:30 – 16:30

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Zelfstandige veiling

Kryptonweg 8
Amersfoort

Inzet dinsdag 23 april 2019 vanaf 10:30
Afslag dinsdag 23 april 2019 vanaf 10:45

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van der Stap Notarissen - Rotterdam

Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 088 - 188 00 00 Faxnummer 088 - 188 00 01
E-mailadres Stuur e-mail

mr. M.R.H. Krans

Telefoonnummer 088-188 00 00
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

de Algemene Veilingvoorwaarden voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI 2014)

Foto's
Downloads
Akte veilingvoorwaarden AFSCHRIFT.pdf pdf-document
Kostenoverzicht - Woonschip De Deugniet te Andel.pdf pdf-document
AVVESI 2014.pdf pdf-document
Plattegrond woonark.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.