een POLYESTER MOTORJACHT, genaamd: Sanne Heeg

12

jun

2019

een POLYESTER MOTORJACHT, genaamd: Sanne
Heeg

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag woensdag 12 juni 2019
vanaf 09:30
Online bieden Nationalevastgoedveiling.nl

Veilinglocatie

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

Onderhands bod

Onderhands bieden is niet meer mogelijk.

De termijn is verstreken op dinsdag 28 mei 2019 om 23:59.

Object

een polyester motorjacht genaamd: ''Sanne'',
met als volledige omschrijving:
een POLYESTER MOTORJACHT, genaamd: "Sanne", gebrandmerkt: ''30356 B 2008'', type Bavaria 37 Sport HT, bestemd voor de pleziervaart, met als afmetingen: elf meter
vijfennegentig centimeter lengte over alles, drie meter negenennegentig
centimeter breedte over alles, vijfenzeventig centimeter diepgang en een
verplaatsing van ongeveer één tweehonderd zesentwintig/duizendste
(1,226) kubieke meter, met als indeling: een voorpunt met twee slaapplaatsen,
aan bakboord een bank en aan stuurboord een kombuis, een toilet en doucheruimte,
aan bakboord een bank, aan stuurboord een hut met twee bedden, een trap naar
een gedeeltelijk open kuip met aan stuurboord een stuurstand en aan bakboord
een bank; het motorruim bevindt zich onder vloer in de open kuip, gebouwd in
het jaar tweeduizend acht bij bouwwerf Bavaria Yachtbau GmbH te Giebelstadt
(Duitsland) onder bouwnummer: "DE-BAVS37P6A808", uitgerust met twee
dieselmotoren, merk 'Volvo', type 'D4-300 EVC/DPH', bouwjaar tweeduizend
acht, hebbende een vermogen van twee maal tweehonderd twintig (220)
KiloWatt, motornummers: (aan stuurboord) '2004016915' en (aan bakboord)
'2004016920', zoals is aangebracht op het motorblok,

De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens.

Het Schip ligt in de jachthaven van Scheepsmotoren Heech te 8621 DZ Heeg, De Opper 6.

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Gebrandmerkt: ''30356 B 2008''
Bezichtiging 27 mei 2019 14:00 – 16:00
11 juni 2019 11:00 – 12:00

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl

Online

woensdag 12 juni 2019 vanaf 09:30

Bekijk alle objecten op deze collectieve veiling

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

RoX Legal B.V.

Weena 220
3012 NJ Rotterdam

Telefoonnummer 010-2001700 Faxnummer 010-2001701
E-mailadres Stuur e-mail

Mevr. S.N. Tang Ali

 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI)

Bijzondere voorwaarden

De omschrijving van het Schip blijkt uit het kadastraal bericht van het Kadaster en uit de hypotheekakte op grond waarvan de veiling plaatsvindt. De huidige status is onbekend. De executant staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van deze gegevens. Het Schip ligt in de jachthaven van Scheepsmotoren Heech te 8621 DZ Heeg, De Opper 6.

De executant heeft onderzoek gedaan naar de gebruikssituatie van het Schip. Daarbij is het de executant niet gebleken dat het Schip aan een derde in (onder)huur en/of gebruik is afgestaan.
Eventuele ontruiming is voor rekening en risico van koper. Eventuele huren, servicekosten en/of waarborgsommen worden niet verrekend.

Voor rekening van koper komen alle kosten, waaronder begrepen doch niet beperkt tot publicatiekosten, eventuele bezichtigingskosten, afslagersloon, zaalhuur, exploit-en royementskosten, eventuele advocaatkosten, het notarieel honorarium en voor rekening van de executant komt de inzetpremie ad 1 %.

De openbare executoriale verkoop geschiedt overeenkomstig de Algemene Voorwaarden Voor Executieveiling van Schepen met Internetbieden 2014 (AVVESI), voor zover daarvan in de Bijzondere Veilingvoorwaarden, zoals opgenomen in de akte van veiling, niet is afgeweken.

De veilingvoorwaarden liggen reeds ter inzage ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Tot en met dinsdag 28 mei 2019 kan onderhands schriftelijk een bod worden uitgebracht ten kantore van bovengenoemde notarissen.

Bieders en mijners dienen zich bij de openbare verkoop desgevraagd te legitimeren en een verklaring van hun bank te overleggen, waaruit hun financiële gegoedheid blijkt. Alvorens tot gunning wordt overgegaan dient door de koper een waarborgsom te worden gestort casu quo
een bankgarantie te worden gesteld ter grootte van 15% van de koopprijs, met een minimum van
€ 5.000,00.

De betaling van de koopprijs dient uiterlijk plaats te vinden op dinsdag 23 juli 2019.

Info: www.veilingnotaris.nl
RoX Legal B.V., "W 200" Weena 220, 3012 NJ Rotterdam, tel. 010-2001712, in behandeling bij mw. mr. Shaila Tang Ali.

Foto's
Downloads
AVVESI2014.pdf pdf-document
Van jachthaven ontvangen informatie.pdf pdf-document
Bijzondere veilingvoorwaarden .pdf pdf-document
kostenoverzicht.pdf pdf-document
bericht belastingdienst inzake omzetbelasting.pdf pdf-document
Onderhands bod
Onderhands bieden is niet mogelijk.