Vanaf heden bieden wij online veilingen aan van het veilingcollectief 'Online veiling via Nationalevastgoedveiling.nl'.
Let op! Om aan de online veilingen mee te kunnen doen dient u zich eerst te registreren én te legaliseren. Meer informatie
De la Reyweg 168 Den Haag

16

jul

De la Reyweg 168
Den Haag

Bedrijfsruimte

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet dinsdag 16 juli 2019
30 dagen vanaf 10:00
Afslag dinsdag 16 juli 2019
30 dagen vanaf 10:15
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot maandag 1 juli 2019 om 23:59.

Object

1. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimte op de begane grond, plaatselijk bekend De la Reyweg 168 te 2571 GG ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie AB, complexaanduiding 6574-A, appartementsindex 130, uitmakende het honderd zevenennegentig/duizend vierentachtigste (197/1.084e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de bedrijfsruimten op de begane grond en met verder toebehoren, plaatselijk bekend De la Reyweg en Steijnlaan te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie AB, complexaanduiding 6574-A, appartementsindex 1, uitmakende het duizend zevenhonderd zesenzestig/vijftien duizend negenhonderd zesenvijftigste (1.766/15.956e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit de eeuwigdurende erfpacht van een perceel grond eigendom van en liggende in de gemeente ’s-Gravenhage aan de Scheepersstraat, Steijnlaan en De la Reyweg ten tijde van de (hoofd)splitsing kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie AB, nummer 6569, groot eenenveertig are tweeëntachtig centiare, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een appartementengebouw met drieënzestig koopwoningen met bergingen, bedrijfsruimten en zesenvijftig parkeerplaatsen, alles met verder toebehoren, plaatselijk bekend Steijnlaan 198 tot en met 298 (even nummers), De la Reyweg, Scheepersstraat 201 tot en met 207, 225 tot en met 235 en 211 tot en met 221 (oneven nummers) en Cilliersstraat te ’s-Gravenhage, plaatselijk aangeduid als Complex “Johan de Witt”, ter zake van welke erfpacht de verplichting tot betaling van een jaarlijkse canon eeuwigdurend is afgekocht;
2. het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van de parkeerplaats op het binnenterrein van het complex “Johan de Witt” (entree Scheepersstraat te ‘s- Gravenhage), kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie AB, complexaanduiding 6574-A, appartementsindex 88, uitmakende het één/zesenvijftigste (1/56e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit het appartementsrecht rechtgevende op het uitsluitend gebruik van zesenvijftig gedeeltelijk overdekte parkeerplaatsen aan de Scheepersstraat/Steijnlaan/De la Reyweg te ‘s-Gravenhage, kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie AB, complexaanduiding 6574-A, appartementsindex 5, uitmakende het achthonderd vierentwintig/vijftienduizend negenhonderd zesenvijftigste (824/15.956e) aandeel in de gemeenschap bestaande uit de eeuwigdurende erfpacht van een perceel grond eigendom van en liggende in de gemeente ’s-Gravenhage aan de Scheepersstraat, Steijnlaan en De la Reyweg ten tijde van de splitsing kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie AB, nummer 6569, groot eenenveertig are tweeëntachtig centiare, met de rechten van de erfpachter op de op die grond gestichte opstallen, bestaande uit een appartementengebouw met drieënzestig koopwoningen met bergingen, bedrijfsruimten en zesenvijftig parkeerplaatsen, alles met verder toebehoren, plaatselijk bekend Steijnlaan 198 tot en met 298 (even nummers), De la Reyweg, Scheepersstraat 201 tot en met 207, 225 tot en met 235 en 211 tot en met 221 (oneven nummers) en Cilliersstraat te ’s-Gravenhage, plaatselijk aangeduid als Complex “Johan de Witt”, ter zake van welke erfpacht de verplichting tot betaling van een jaarlijkse canon eeuwigdurend is afgekocht;

Objectgegevens

Soort object Bedrijfsruimte
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie AB, complexaanduiding 6574-A, appartementsindex 130 en kadastraal bekend gemeente ‘s-Gravenhage, sectie AB, complexaanduiding 6574-A, appartementsindex 88
Bezichtiging Niet mogelijk

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

Inzet dinsdag 16 juli 2019 vanaf 10:00
Afslag dinsdag 16 juli 2019 vanaf 10:15

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

Van der Stap Notarissen - Rotterdam

Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam

Telefoonnummer 088 - 188 00 00 Faxnummer 088 - 188 00 01
E-mailadres Stuur e-mail

mr. M.R.H. Krans

Telefoonnummer 088-188 00 00
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.
Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

De la Reyweg 168, te Den Haag

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

Van der Stap Notarissen - Rotterdam
t.a.v. mr. M.R.H. Krans
Weena 690
Millenniumtoren, 14e verdieping
3012 CN Rotterdam