Hommelweg 3 Susteren

10

okt

Hommelweg 3
6114 RR Susteren

Overig

Voortgang

Verkoop Executieveiling
Inzet & afslag donderdag 10 oktober 2019
23 dagen vanaf 13:30
Online bieden
Via BOG Auctions
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris.

Doe een bod

Het uitbrengen van een bod is nog mogelijk tot woensdag 25 september 2019 om 23:59.

Object

de golfbaan met bijbehorende gebouwen, ondergrond en verder aanbehoren, plaatselijk bekend aan en nabij Hommelweg 3 te 6114 RR Susteren,
daaronder begrepen de verpande roerende zaken als bedoeld in artikel 3:254 van het Burgerlijk Wetboek.
De op het Registergoed aanwezige roerende zaken, waaronder de inventaris/winkelvoorraad van het op het Registergoed aanwezige clubhuis en overige opstallen, maken uitdrukkelijk geen onderdeel uit van het te veilen Registergoed.

Objectgegevens

Soort object Overig
Kadastrale gegevens Kadastraal bekend gemeente Susteren, sectie H, nummers: - 2026, groot tweeëntwintigduizend zeshonderdvijftig vierkante meter (22.650 m²); - 1052, groot eenhonderdvijfendertigduizend vijfhonderdnegentig vierkante meter (135.590 m²); - 2023, groot zesenzeventigduizend zevenhonderd vierkante meter (76.700 m²); - 2025, groot negenduizend zevenhonderdvijftien vierkante meter (9.715 m²); en - 2027, groot drieduizend eenhonderdtwintig vierkante meter (3.120 m²); en welke kadastrale perceelnummers 1052, 2023 en 2025 zijn belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van Gasunie Transport Services B.V., een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met statutaire zetel te Groningen en welk perceel 1052 tevens is belast met een zakelijk recht als bedoeld in artikel 5, lid 3, onder b, van de Belemmeringenwet Privaatrecht ten behoeve van De Staat (Rijksvastgoedbedrijf), met statutaire zetel te 's-Gravenhage. De tussen de voornoemde kadastrale percelen gelegen weg en waterloop (kadastraal bekend gemeente Echt-Susteren, sectie H nummers 138, 139 en 2024) behoren niet tot het Registergoed.
Bezichtiging In overleg

Foto's

Kaart en omgeving

Vastgoedveilingen in de buurt

Veiling

BOG Auctions

donderdag 10 oktober 2019 vanaf 13:30

Online bieden via externe website

Koop

Verkoop Executieveiling
Inzetpremie Conform de algemene voorwaarden
Omzetbelasting Niet verschuldigd
Datum van aanvaarding en betaling Conform de algemene voorwaarden
Inzetsom  
Afmijnsom  
Gegund  

Notariskantoor

CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam

Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam

Janneke de Waal

Telefoonnummer 020-3016439 Faxnummer 020-3016337
E-mailadres Stuur e-mail
 

Bekijk alle objecten van dit kantoor

Voorwaarden
Op deze veiling zijn de algemene voorwaarden AVVI 2015 van toepassing.
De algemene voorwaarden openen in een nieuw venster.

Bijzondere voorwaarden

Zie downloads

Foto's
Downloads
Onderhands bod

U kunt voorafgaand aan de veiling een schriftelijk bod uitbrengen aan de behandelende notaris. Vul onderstaand formulier in om een printbare pdf te genereren. Uw gegevens worden niet door ons geregistreerd.

Biedingsformulier

  Ondergetekende
Aanhef *
Naam *
Voornamen *
Geboortedatum *
Geboorteplaats *
Adres *
Postcode *
Woonplaats *
Telefoon *
 
  biedt, onvoorwaardelijk, zonder voorbehoud, conform de terzake van toepassing verklaarde algemene voorwaarden en bijzondere veilingvoorwaarden, voor

Hommelweg 3, 6114 RR te Susteren

Bod *
De bieder moet zich kunnen identificeren (geldig paspoort/rijbewijs) en een bewijs kunnen overleggen dat hij in staat is de koopprijs en de kosten te betalen.
Velden met een * zijn verplicht.

Verzending

Het biedingsformulier dient aan onderstaand notariskantoor te worden gericht, aangetekend, per fax, ingescand via mail of in persoon, uiterlijk tot 14 dagen vóór de voor de verkoop bepaalde dag.

Bijgevoegd dient te worden een kopie van een geldig identiteitsbewijs, bewijs van financiële gegoedheid en, indien u biedt namens een rechtspersoon, een recent handelsregisteruitreksel.

CMS Derks Star Busmann N.V. - Amsterdam
t.a.v. Janneke de Waal
Atrium
Parnassusweg 737
1077 DG Amsterdam
Fax: 020-3016337